Leidinggevende wijzigen

Verandert de leidinggevende van uw horecabedrijf? Dan moet u deze wijziging doorgeven aan ons. Dit doet u binnen één maand nadat de leidinggevende bij u in dienst is gekomen of uit dienst is gegaan.

Na uw aanvraag wordt het aanhangsel dat hoort bij uw horecavergunning gewijzigd.

Voorwaarden

Iedere leidinggevende moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Iedere leidinggevende is minimaal 21 jaar oud;
 • Iedere leidinggevende beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne;
 • De leidinggevende staat niet onder curatele en is van goed levensgedrag. Dat betekent dat iemand niet in aanraking mag zijn of zijn geweest met politie of justitie. Wij doen navraag bij politie en justitie.
Wijziging doorgeven
 • Vul voor iedere leidinggevende de verklaring van leidinggevende horecabedrijf (pdf) volledig in.
 • Van iedere leidinggevende die op de vergunning moet komen voegt u de volgende stukken bij:
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijsbewijs (paspoort of ID-kaart).
  • Een diploma sociale hygiëne.
  • Een arbeidscontract.

Stuur de documenten op naar vergunningen@denhelder.nl.

Na uw aanvraag

Eén van de medewerkers van het team Openbare orde en Veiligheid behandelt uw aanvraag. Is uw aanvraag niet compleet of spelen er andere zaken? Dan nemen wij contact met u op.

Binnen 8 weken krijgt u een brief (beschikking) waarin staat of de vergunning wordt verleend.

Kosten

Voor het wijzigen van een leidinggevende: € 150,85.