Bibob

Wanneer u een alcoholvergunning of een exploitatievergunning aanvraagt, moet u voldoen aan de regels van integriteit. Dit wordt getoetst aan de Wet Bibob.

Wat is de Bibob?

Bibob staat voor Bevordering van Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de integriteit van uw onderneming. Met dit onderzoek wordt de betrouwbaarheid van uw onderneming gecontroleerd en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans groot is dat er sprake is van bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een nader onderzoek.

Wanneer vindt toetsing plaats?

Wanneer u een horecabedrijf start, overneemt of wanneer er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsvoering bent u verplicht (opnieuw) een vragenformulier Wet Bibob in te vullen. De Bibob-toets maakt onderdeel uit van uw aanvraag voor een alcoholvergunning of een exploitatievergunning.