ESF-subsidie van de Europese Unie

De gemeente Den Helder krijgt voor sommige re-integratieprojecten geld van de Europese Unie. Dat noemen we ESF-subsidie. Dat geld besteden we aan projecten die inwoners helpen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en in hun zelfredzaamheid.

Meer informatie over deze subsidie (REACT-EU [ESF 2014-2020]) is te vinden op de website van Uitvoering Van Beleid (van het Agentschap SZW) in Den Haag, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de Europese regeling. Onder andere deze subsidie maakt deel uit van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om de effecten van COVID-19 op de werkgelegenheid aan te pakken en kwetsbare werkenden en werkzoekenden te ondersteunen.

Vlag Europese Unie

Tekst in afbeelding: Europese Unie. Europees Sociaal Fonds. Mede gefinancierd vanwege de reactie van de Unie op de Covid-19-pandemie.