ESF-subsidie van de Europese Unie

De gemeente Den Helder ontvangt voor de uitvoering van haar re-integratieactiviteiten een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027). 

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers. Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Europese vlag met tekst: Medegefinancierd door de Europese Unie