Sollicitatieprocedure

Omdat elke vacature anders is, organiseren wij onze procedures zoveel mogelijk op maat.

Omdat elke vacature anders is, organiseren wij onze procedures zoveel mogelijk op maat. Hieronder kan je lezen hoe de procedure meestal verloopt.

Sollicitatie

Werving

Wij plaatsen onze vacatures eerst 14 dagen intern. Een interne vacature staat open voor reactie van medewerkers van de gemeente Den Helder én voor medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij het netwerk van Werken in Noord-Holland Noord. Als we geen geschikte kandidaat treffen in de interne ronde, dan wordt de vacature opengesteld voor externe reacties.

Gesprekken

Direct na de sluitingsdatum van de vacature vindt de briefselectie plaats. Iedere sollicitant wordt per e-mail geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Je krijgt een afwijzing of een uitnodiging voor een gesprek. Na het eerste gesprek kan een tweede gesprek volgen. Na de gesprekken word je persoonlijk geïnformeerd over de voortgang. Je wordt afgewezen of uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. In sommige situaties kan het zo zijn dat wij eerst een assessment test willen laten afnemen.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd met de Teammanager en de HR-Adviseur. In dat gesprek doen zij een salarisvoorstel, spreken overige arbeidsvoorwaarden met je door en informeren je over verdere relevante zaken. Omdat in 99% van de gevallen het arbeidsvoorwaardengesprek positief verloopt, vragen wij je voorafgaand aan het gesprek al om informatie en documenten die nodig zijn voor de aanstelling.

Aanstelling

Als we het eens zijn geworden over de arbeidsvoorwaarden, volgt de aanstelling.  Een voorwaarde daarbij is dat je een verklaring omtrent het gedrag moet kunnen overleggen. Je kunt dit document aanvragen via een link die je van ons krijgt. We starten met een jaarcontract. Als we na dat jaar nog steeds blij zijn met elkaar, volgt er een contract voor onbepaalde tijd.

Sollicitatiecode

Wij respecteren de richtlijnen van de NVP sollicitatiecode.

Diversiteit en inclusie

De gemeente Den Helder staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaal-economische achtergrond. Dat geldt ook voor ons medewerkersbestand. Iedereen is dan ook van harte welkom om te reageren op onze vacatures. Wij zijn bereid om daar waar dit kan, aanpassingen te verrichten in het werk en/of de werkomgeving om een succesvolle match te creëren.