Arbeidsvoorwaarden gemeente Den Helder

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden geven we iedere dag invulling aan goed werkgeverschap.

Goed werkgeverschap

Jij maakt voor ons iedere dag het verschil. Daarom zorgen wij voor een klimaat waarin je de ruimte hebt om eigen ambities en wensen in te vullen, passend bij de organisatiedoelen. Het is belangrijk dat leidinggevenden vertrouwen en ruimte geven zodat jij je kunt ontwikkelen en doen waar je goed in bent. Kort gezegd: de randvoorwaarden scheppen wij en daarbinnen neem jij de regie en verantwoordelijkheid en kun je veel naar eigen inzicht invullen om zo goed mogelijk te functioneren. Zo kun je onder andere kiezen voor flexibele werktijden, thuiswerken, de inzet van het individueel keuzebudget en scholing. Dit geeft je de vrijheid om zelf een voor jou ideale combinatie te maken tussen werk, privé, ambitie en dromen.

Medewerkers gemeente Den Helder

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst
 • 36-urige werkweek (voltijd)
 • Flexibele werktijden
 • Plaatsonafhankelijk werken
 • Cao gemeenten (meer informatie vind je op www.caogemeenten.nl)
 • Personeelshandboek Den Helder
Individueel Keuzebudget
 • Individueel keuzebudget van 17,05% van jouw salaris. Dit is onder andere opgebouwd uit voormalig vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
 • Je kunt maandelijks een keuze maken over hoe jij jouw individueel keuzebudget wilt besteden. Denk bijvoorbeeld aan: laten uitbetalen, extra verlof kopen of overige bestedingsdoelen waaronder opleiding, vakbondscontributie en belastingvrije besteding algemeen.
Vakantie en verlof
 • CAO gemeenten: 26 dagen per jaar bij een voltijddienstverband
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Verlof tijdens deelname aan personeelsactiviteiten onder werktijd georganiseerd door de personeelsvereniging
Pensioen en verzekeringen
 • Deelname aan ABP-regeling, de werkgever betaalt ongeveer 2/3 van de pensioenpremie
 • Mogelijkheid keuzepensioen vanaf 60 jaar
 • Nabestaandenpensioen
 • Korting op zorgverzekering van IZA, CZ of Menzis
 • Inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168 of € 296,-  bruto per jaar (ook bij deeltijd)
 • Collectiviteitskorting aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis IP-AP
Vervoer
 • Woon-werkverkeer: € 0,21 per kilometer
 • Kosten openbaar vervoer 2e klasse
 • Voldoende en gratis parkeergelegenheid bij de werklocaties in Den Helder
 • NS-Business Card voor dienstreizen
 • Declaratie dienstkilometers
 • Dienstauto’s en dienstfiets aanwezig
 • Declaratie kosten OV-fiets en/of gebruik fietsenstalling
Ontwikkeling
 • Introductieprogramma
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Vergoeding van studiekosten
 • Breed aanbod opleidingen georganiseerd vanuit de werkgever
 • Het goede gesprek
 • Loopbaancoaching
 • Talentspiegel
Arbeidsomstandigheden
 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
 • Aanbod Preventief Medisch Onderzoek
 • Bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog
 • Inzetbaarheidscoach
 • Werkplekonderzoek
 • Vergoeding beeldschermbril tot € 330,-
 • Externe vertrouwenspersoon
Overig
 • De werkgever betaalt de contributie van de personeelsvereniging
 • Abonnement Kopgroep bibliotheken met vestiging in o.a. Den Helder en Schagen.
 • Mobiele telefoon
 • Laptop bij beeldschermwerk