Nevenfuncties

De activiteiten van burgemeester en wethouders in andere banen.

Burgemeester en wethouders kunnen ook actief zijn in een andere baan. Dat noemen we nevenfuncties. Hieronder vindt u de nevenfuncties van de wethouders.

Burgemeester Jan de Boer
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag  
Lid AB en DB VRNHN        
Voorzitter Basisteam Den Helder        
Lid van diverse regionale overlegorganen i.r.t. OOV        
Lid commissie VNG bestuur & veiligheid        
Lid commissie NGB professionalisering        
Michiel Wouters
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Lid Bestuur IPSO (koepel inloophuizen Nederland) Nee Nee 30 uur per jaar
Adviseur bestuur Inloophuis Den Helder Nee Nee 20 uur per jaar
Secretaris IJsclub Den Helder Nee Nee 5 uur per jaar
Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Ja Nee Nog niet bekend
Bestuurlijk vertegenwoordiger in algemene vergadering van aandeelhouders HVC Ja Nee Incidenteel
OLOD advies. Ingeschreven als ZZP’er bij Kamer van Koophandel Nee Nee Er zijn geen bedrijfsactiviteiten
Pieter Kos
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Voorzitter van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Ja Nee Incidenteel
Voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland Ja Nee Incidenteel
Lid bestuur Cultuurfonds Leiden Nee Nee Incidenteel
Lid VNG adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers Nee Nee Incidenteel
Voorzitter Raad van Toezicht Theater Ins Blau Nee Nee Incidenteel
Lid bestuur Lucas van Leydenfonds Nee Nee Incidenteel
GMR van Vrije scholen Rijnstreek   Nee  
Peter de Vrij
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Voorzitter Stichting Herdenkingsstenen Den Helder Nee Nee 50 uur per jaar
Overleg Bestuurlijk overleg afvalwaterketen Noorderkwartier Ja Nee Incidenteel
Tessa Augustijn
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Directeur/Bestuurder stichting Cirkeltoezicht in Barendrecht Nee Nee 4 - 6 uur per maand
Eigenaar Augustijn Consultancy, handelend onder Gedragscode Expert Nee Ja ongeveer 6 uur per week
Fotigui Camara

Geen nevenfuncties

Petra Bais

Geen nevenfuncties

Peter van Diepen
Geen nevenfuncties