Nevenfuncties

De activiteiten van burgemeester en wethouders in andere banen.

Burgemeester en wethouders kunnen ook actief zijn in een andere baan. Dat noemen we nevenfuncties. Hieronder vindt u de nevenfuncties van de wethouders.

Wethouder Kees Visser
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Eigenaar Greenguy Holding BV Nee Ja Incidenteel
Eigenaar Smart Inspections BV 100% deelneming Greenguy Holding BV Nee Ja 4 uur per week
Mede eigenaar Den Helder Aircraft Systems BV 60% deelneming Greenguy Holding BV Nee Ja 4 uur per week
Mede eigenaar Offshore Project Support I BV 20% deelneming Greenguy Holding BV Nee Nee Bedrijfsactiviteiten beëindigd juni 2018
Eigenaar Drone Campus BV 100% deelneming Greenguy Holding BV Nee Nee Bedrijfsactiviteiten beëindigd juni 2018
Overleg Stuurgroep De Kop Werkt! Ja Nee Incidenteel
Overleg Regionaal portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Economie Ja Nee Incidenteel
Overleg Regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal en Economie Ja Nee Incidenteel
Overleg AvA Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Ja Nee Incidenteel
Overleg DB Waddenkust gemeenten Ja Nee Incidenteel
Overleg Raad van Advies Waddenzee havens Ja Nee Incidenteel
Overleg Duurzaamheid: energietransitie Ja Nee Incidenteel
Overleg Stuurgroep gebiedsagenda Wadden Ja Nee Incidenteel
Overleg AvA Noorderkwartier Ja Nee Incidenteel
Overleg AvA Zeestad Ja Nee Incidenteel
Overleg AB/DB KIMO Ja Nee Incidenteel
Overleg AB gemeenschappelijke regeling Cocensus Ja Nee Incidenteel
Wethouder Michiel Wouters
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Lid Bestuur IPSO (koepel inloophuizen Nederland) Nee Nee 30 uur per jaar
Adviseur bestuur Inloophuis Den Helder Nee Nee 20 uur per jaar
Secretaris IJsclub Den Helder Nee Nee 5 uur per jaar
Lid algemeen bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Ja Nee Nog niet bekend
Bestuurlijk vertegenwoordiger in algemene vergadering van aandeelhouders HVC Ja Nee Incidenteel
OLOD advies. Ingeschreven als ZZP’er bij Kamer van Koophandel Nee Nee Er zijn geen bedrijfsactiviteiten
Wethouder Heleen Keur
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Voorzitter redactie CDA Bestuursforum Nee Nee 40 uur per jaar
Voorzitter bestuur Stichting Dorpshuis Centrum Andijk Nee Nee 60 uur per jaar
Lid provinciale klankbordgroep Cultuureducatie Nee Nee Incidenteel
Lid deskundigenpanel Alliander jaarverslag Nee Nee Incidenteel
Overleg Stuurgroep De Kop Werkt! Ja Nee Incidenteel
Overleg Regionale portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Economie Ja Nee Incidenteel
Overleg Bestuurlijk trio bereikbaarheid Ja Nee Incidenteel
Overleg Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord (BAO) Ja Nee Incidenteel
Overleg Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad (PVVB) Ja Nee Incidenteel
Overleg Leader Ja Nee Incidenteel
Overleg Stuurgroep regionaal OV-toekomstbeeld 2040 NH-FL Ja Nee Incidenteel
Overleg Stuurgroep Verblijfsrecreatie Holland boven Amsterdam Ja Nee Incidenteel
Overleg Stuurgroep Regionale Energie Strategie NHN Ja Nee Incidenteel
Wethouder Pieter Kos
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Voorzitter van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden Ja Nee Incidenteel
Voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland Ja Nee Incidenteel
Lid bestuur Cultuurfonds Leiden Nee Nee Incidenteel
Lid VNG adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers Nee Nee Incidenteel
Voorzitter Raad van Toezicht Theater Ins Blau Nee Nee Incidenteel
Lid bestuur Lucas van Leydenfonds Nee Nee Incidenteel
GMR van Vrije scholen Rijnstreek   Nee  
Wethouder Remco Duijnker
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Lid van het AB van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Ja Nee Incidenteel
Wethouder Tjitske Biersteker
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Lid VNG overleg beschermd wonen / maatschappelijke opvang centrumgemeenten Ja Nee Incidenteel
T. Biersteker - Giljou (eenmanszaak) Nee Nee Niet actief
Overleg Stuurgroep Lekker Leven doe je samen Ja Nee Incidenteel
Overleg Bestuurlijk overleg Maatschappelijke Opvang / Beschermd wonen en Vrouwenopvang / Veilig Thuis Ja Nee Incidenteel
Overleg Regionaal platform fraudebestrijding Ja Nee Incidenteel
Wethouder Peter de Vrij
Nevenfunctie Functie voortvloeiend uit ambt Bezoldigd Tijdsbeslag
Voorzitter Stichting Herdenkingsstenen Den Helder Nee Nee 50 uur per jaar
Overleg Bestuurlijk overleg afvalwaterketen Noorderkwartier Ja Nee Incidenteel