Leden college burgemeester en wethouders

De leden van het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder benoemde op maandag 29 augustus 2022 de wethouders van de acht partijen die samen een coalitie vormen.

Portefeuilleverdeling

 Burgemeester Jan de Boer MSc

burgemeester Jan de Boer

Portefeuille burgemeester Jan de Boer

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en Handhaving
 • Bestuurlijke coördinatie op aanpak van ondermijning en regionale samenwerking
 • Herdenken en onderscheiden
Wethouder Petra Bais (1e locoburgemeester)

wethouder Petra Bais

Portefeuille wethouder Petra Bais

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Openbare ruimte
 • Projectwethouder van:
  • ONS
  • Tillenhof
  • Station Zuid
Wethouder Fotigui Camara (2e locoburgemeester)

wethouder Fotigui Camara

Portefeuille wethouder Fotigui Camara

 • Arbeidsmarkt
 • Helders perspectief
 • Cultuur en erfgoed
 • Evenementen
 • Jongerenparticipatie
 • Toerisme en recreatie
 • Sport
Wethouder Peter de Vrij

wethouder Peter de Vrij

Portefeuille wethouder Peter de Vrij

 • Wmo
 • Volksgezondheid
 • Armoede/schulden
 • Integratie
 • Wijkgericht werken
 • Kwetsbare wijken
Wethouder Pieter Kos

wethouder Pieter Kos

Portefeuille wethouder Pieter Kos

 • Onderwijs
 • Participatiewet
 • Maritiem Cluster
 • Port of Den Helder en Den Helder Airport
 • Waddenzee
Wethouder Tessa Augustijn

wethouder Tessa Augustijn

Portefeuille wethouder Tessa Augustijn

 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Hub / transferium
 • Economie
 • Coördinerend wethouder inclusie
 • Samenwerkende gemeente
 • Communicatie
Wethouder Peter van Diepen

Peter van Diepen

Portefeuille wethouder Peter van Diepen

 • Financiën
 • Jeugdzorg
 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Coördinatie subsidies en (Europese) fondsen