Koninklijke onderscheiding aanvragen

Wilt u een inwoner van de gemeente Den Helder voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor een speciaal medemens is niet altijd makkelijk.

Spelregels

Voor een aanvraag gelden heel wat ‘spelregels’. Deze spelregels kunt u terugvinden op de website www.lintjes.nl. Bijvoorbeeld:

 • U kunt alleen kandidaten voordragen die in de gemeente Den Helder wonen. Zij hoeven niet de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
 • De activiteit of activiteiten moet/moeten zich over een langere periode hebben uitgestrekt. De richtlijn is, dat betrokkene in de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar vrijwilligersactiviteiten moet hebben verricht en de afgelopen 5 jaar vrijwillig actief zijn geweest. U kunt hierbij denken aan vrijwilligerswerk voor de kerk, een sportvereniging of in de zorg.
 • U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft wat belangrijk is voor de samenleving, zoals grensverleggend wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen. 
 • En weet u zeker dat degene voor wie u een lintje wilt aanvragen dit zal waarderen?

Neem eerst contact op

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met het Bureau Kabinet van de gemeente Den Helder. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan.

Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het is belangrijk hiermee tijdig te starten, want de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. De sluitingstermijn is 1 juli, het jaar voorafgaand aan de uitreiking. Gaat het om een uitreiking bij een tussentijdse (bijzondere) gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum of afscheid, dan moet het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren bij de burgemeester binnen zijn.

Formulier

Kent u iemand die naar uw verwachting voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt? Dan kunt u bij de burgemeester een voorstel indienen. Hiervoor is een speciaal formulier beschikbaar. Dit kunt u downloaden via de website www.lintjes.nl.

U kunt dit formulier of meer informatie ook opvragen bij het Bureau Kabinet van de gemeente Den Helder:

 • Telefoonnummers:
  • 0223) 678162 (Hanneke van der Werff)
  • (0223) 678163 (Marina Neperus-Hoolboom)
  • (0223) 678164 (Ronald van Splunter)
  • (0223) 678166 (Sandra Snijders-van der Net)
 • E-mailadres: kabinet@denhelder.nl

Als u het op prijs stelt, kunt u ook een afspraak maken om de aanvraag door te spreken.

Opsturen

Een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, kunt u opsturen naar:

Gemeente Den Helder
Bureau Kabinet
Postbus 36
1780 AA  DEN HELDER

Bij voorkeur ontvangt het Bureau Kabinet ook graag alle stukken digitaal.