Declaraties college

Declaraties van de collegeleden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de declaraties van de collegeleden.

Burgemeester en wethouders hebben een representatief beroep. Voor de extra kosten die daarbij horen krijgen alle burgemeesters en wethouders in Nederland een ambtstoelage. Uit die toelage moeten zij bijvoorbeeld representatiekosten betalen, maar ook contributies en telefoonkosten. Incidenteel kunnen collegeleden ook kosten declareren. Dat kan alleen als het gaat om kosten die zij hebben gemaakt uit hoofde van hun functie én als deze kosten niet kunnen worden betaald uit hun vaste toelage. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder vindt het niet meer dan normaal om open te zijn over de declaraties.

2023

Omschrijving Jan de Boer Michiel Wouters Petra Bais Fotigui Camara
Taxi        
Openbaar vervoer        
Kilometervergoeding €  1.254,99 €  107,10    
Hotel   €  333,82    
Lunch/diner        
Overige bestuurs-/bedrijfsvoeringskosten        
Totaal €  1.254,99 €  440,92 €  0,00 €  0,00

 

Omschrijving Peter de Vrij Pieter Kos Tessa Augustijn Peter van Diepen
Taxi     €  385,00  
Openbaar vervoer     €  67,50  
Kilometervergoeding €  524,13   €  1.005,69 €  2.093,91
Hotel       €  787,14
Lunch/diner       €  352,40
Overige bestuurs-/bedrijfsvoeringskosten     €  82,40 €  113,40
Totaal €  524,13 €  0,00 €  1.540,59 €  3.346,85

Archief

Eerdere declaraties vindt u in het archief.