Coalitieakkoord

In het coalitieakoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar.

In het coalitieakkoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar. Er staat op hoofdlijnen wat het college belangrijk vindt om in die periode te doen.

Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Samenwerken in vertrouwen, aan vertrouwen’

Met het nieuw coalitieakkoord voor 2022 – 2026 investeren we in de toekomst, zonder voorbij te gaan aan de zorgen die vandaag leven. In dit akkoord kunt u lezen met welke ambities we komende jaren aan de slag gaan.