Coalitieakkoord en Tussenbalans

In het coalitieakoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar. Halverwege de periode wordt de balans opgemaakt in de Tussenbalans.

In het coalitieakoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar. Er staat op hoofdlijnen wat het college belangrijk vindt om in die periode te doen. Halverwege de periode wordt de balans opgemaakt in de Tussenbalans. Daarin staat wat er al bereikt is en waar nog uitdagingen liggen.

Op 28 juni 2018 ondertekenden zeven partijen het coalitieprogramma Helders Akkoord 2018-2022. Sinds 2018 heeft het college vele mooie projecten kunnen oppakken en uitvoeren. Zoals de bestrijding van armoede, de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedorganisatie, de opening van het Jongerenpunt op Willemsoord en de ontwikkeling van het maritieme cluster.

Download