Coalitieakkoord, Tussenbalans en Terugblik

In het coalitieakoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar. Halverwege de periode wordt de balans opgemaakt in de Tussenbalans.

In het coalitieakkoord maken de coalitiepartijen afspraken over het beleid voor 4 jaar. Er staat op hoofdlijnen wat het college belangrijk vindt om in die periode te doen.

Op 28 juni 2018 ondertekenden zeven partijen het coalitieprogramma Helders Akkoord 2018-2022. Sinds 2018 heeft het college vele mooie projecten kunnen oppakken en uitvoeren. Zoals de bestrijding van armoede, de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedorganisatie, de opening van het Jongerenpunt op Willemsoord en de ontwikkeling van het maritieme cluster.

Terugblik Helders Akkoord 2018 - 2022

Op 28 juni 2018 ondertekenden zeven partijen het Helders Akkoord 2018-2022 – Voorwaarts in gezamenlijkheid. Veel is sindsdien gerealiseerd. Twee jaar na ondertekening stuurden wij u een tussentijdse evaluatie in de vorm van de Tussenbalans. Met de Terugblik Helders Akkoord 2018 – 2022 blikken wij terug op wat er de afgelopen vier jaar is bereikt.

Download