Afvalinzameling wijzigt: Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe manier van afval inzamelen.

In onze gemeente zijn we begin 2018 gestart met het veranderen van de inzameling van afval. Voor de laagbouw in Julianadorp, De Schooten, Nieuw Den Helder, Huisduinen en een deel van Stad binnen de Linie is de nieuwe manier van inzamelen al ingevoerd (fase 1, 2 en 3). De bewoners hebben hier een grijze afvalbak met oranje deksel gekregen voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Hun restafval kunnen ze kwijt in ondergrondse containers.

In 2024 is de hoog- en laagbouw van de rest van Stad binnen de Linie aan de beurt (fase 4). Hier komen ondergrondse containers waarin zowel PBD als restafval gaat. Na inzameling haalt HVC de plastic, blik en drinkpakken eruit, zodat die kunnen worden gerecycled. Bewoners van hoogbouw krijgen met hun pas toegang tot een kleine bovengrondse verzamelcontainer (cocon) voor hun groente, fruit en etensresten (GFE). Bewoners van laagbouw houden hun GFT-bak.

Daarna gaan we aan de slag met de hoogbouw in andere delen van de gemeente (fase 5). Ook daar komen containers voor zowel PBD als restafval, en GFE-cocons.

Heeft u vragen over de afvalinzameling? Kijk dan hieronder. Misschien vindt u hier al het antwoord op uw vraag. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de klantenservice van HVC, zij helpen u graag verder. 

1. Wijziging afvalinzameling: afvalbak voor plastic, verzamelcontainer voor rest

Hoe ver moet ik lopen om mijn restafval weg te kunnen gooien?

Verzamelcontainers voor restafval komen op een loopafstand van maximaal 250 meter. In sommige gevallen kan deze afstand (door plaatsingsomstandigheden) iets langer zijn. Door het scheiden houdt u minder restafval over. Hierdoor hoeft u niet zo vaak naar de container in de wijk te lopen.

Kan ik met mijn pas van alle ondergrondse containers gebruikmaken?

Nee, u krijgt toegang tot twee ondergrondse containers in uw wijk. Deze kunt u allebei met uw toegangspas openen. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen, ook als één van de twee containers tijdelijk buiten gebruik is.

Moet ik betalen per geleegde afvalbak? Of per keer dat ik met mijn pas de klep van de ondergrondse container open?

Nee, u betaalt niet per keer dat u huishoudelijk afval aanbiedt. Huishoudens betalen één keer per jaar afvalstoffenheffing. Dit is een vast bedrag per woonhuisaansluiting.  

De ondergrondse container is vol of gaat niet open, wat moet ik doen?

Bel naar HVC als u geen afval meer kwijt kunt in de ondergrondse container. Het is handig als u dan het nummer doorgeeft dat op de container staat. Uw melding kan dan sneller worden doorgegeven.

Waarom hebben bewoners van het buitengebied vier afvalbakken?

Gebieden waar woningen ver uit elkaar staan, worden ook wel buitengebied genoemd. Om te voorkomen dat bewoners erg ver moeten lopen met hun afval of juist de auto nemen en er onveilige verkeerssituaties langs de weg ontstaan, is gekozen het afval aan huis in bakken in te zamelen.  Over het algemeen hebben de huishoudens in het buitengebied voldoende ruimte voor het plaatsen van vier afvalbakken. 

Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, pak en blik aanvragen?

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

2. Inzameling van plastic, blik en lege drinkpakken

Hoe wordt in Stad Binnen de Linie plastic, blik en lege drinkpakken ingezameld?

PMD en restafval worden gezamenlijk ingezameld in de Sluisdijkbuurt, Centrum, Visbuurt, Grachtengordel, Van Galenbuurt, Oostsloot, Willemsoord en Havenbuurt. De PMD-fractie wordt door HVC na het inzamelen gescheiden. Voor deze buurten en wijken stopt de uitgifte van plasticzakken in het najaar van 2024. 

Hoe vaak wordt de plasticbak geleegd?

De plasticbak wordt eens in de vier weken geleegd.

Wanneer wordt de plasticbak geleegd?

In de Afvalkalender en in de gratis HVC-app kunt u zien op welke dagen welke afvalbak wordt geleegd.

Op welke plaats bied ik de plasticbak aan voor inzameling?

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bak voor gft en (voorheen) restafval.

Is inzameling van plastic, blik en lege drinkpakken eens in de vier weken wel genoeg?

Op basis van ervaringen in andere gemeenten, is inzameling eens in de vier weken voldoende voor een gemiddeld huishouden. Om het volume van het afval kleiner te maken, kunt u plastic flesjes samenpersen en lege pakken plat kunnen maken. Als één bak voor plastic, blik en drinkpakken toch te weinig blijkt te zijn kunt u gratis een tweede plasticbak aanvragen. Ook kunt u tussendoor dit afval naar het afvalbrengstation brengen

Gaat de bak niet stinken als plastic, blik en drinkpakken eens in de vier weken wordt ingezameld?

U kunt stankoverlast voorkomen door de sap- en zuivelpakken helemaal leeg te maken en eventueel luchtdicht te verpakken in bijvoorbeeld pedaalemmerzakken die u vervolgens in de container doet. En vleesbakjes kunt u het beste even afspoelen.

Waar kan ik vinden wat in de plasticbak mag?

Dit kunt u vinden op www.hvcgroep.nl.

3. Extra of andere afvalbak

Kan ik een extra rolcontainer voor gft en etensresten krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Een extra bak voor gft (240 liter) kost u niets. Ook wordt uw gft-bak van 140 liter voor gft gratis omgeruild voor een grotere van 240 liter. U kunt dit aanvragen bij de klantenservice van HVC.

Kan ik een extra plasticbak krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Voor een extra plasticbak (240 liter) worden geen kosten in rekening gebracht. U kunt de extra bak aanvragen bij de klantenservice van HVC.

Kan ik mijn plasticbak omruilen voor een kleinere?

Nee, dat kan niet. Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners een plasticbak van 240 liter aan huis.

4. Inzameling van gft en etensresten en oud papier en karton

Verandert de inzameling van gft en etensresten (groente-, fruit- en tuinafval/etensresten) en oud papier en karton ook?

Voor bewoners van laagbouw verandert er niets. Bewoners van hoogbouw in Sluisdijkbuurt, Centrum, Visbuurt, Grachtengordel, Van Galenbuurt, Oostsloot, Willemsoord en Havenbuurt kunnen hun groente, fruit en etensresten straks kwijt in cocons. Dat zijn kleine bovengrondse containers waar ze toegang toe krijgen met hun afvalpas. 

5. Algemeen

Welk afval mag nou precies in welke container?

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. Op de website van HVC vindt u welk afval in welke bak hoort. en aanvullende links naar andere websites over dit onderwerp.

Wat moet ik doen als HVC vergeet mijn afval op te halen op de inzameldag?

Is uw afvalbak niet geleegd op de inzameldag? Dan kunt u bellen met de klantenservice van HVC op 0800-0700 (gratis). Er volgt dan een inzamelcorrectie. Wanneer de lediging dan alsnog plaatsvindt, hoort u dan. Dat is doorgaans binnen 2 werkdagen na de melding. Als vrijdag de melding is gedaan is de volgende werkdag maandag en de uiterste datum waarop de container geleegd dient te zijn dinsdag 17.00 uur.

Ik zie regelmatig dat er afval bij ondergrondse containers is geplaatst. Wie kan ik bellen?

U kunt dit melden bij de klantenservice van HVC of de HVC-app. U kunt het ook doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur), via de app Makkelijk Melden of via www.denhelder.nl/melden.

Handhaaft de gemeente?

Gemeentelijke handhavers kunnen optreden als afval op een verkeerde manier wordt aangeboden. Bijvoorbeeld als afval naast de container wordt gezet of als het op andere plaatsen is gedumpt. De handhavers proberen te achterhalen van wie het afval is, zodat ze diegenen kunnen aanspreken op hun gedrag of beboeten.

Waarom gaat de inzameling veranderen?

Het Rijk heeft gemeentes opgedragen te zorgen voor een nog betere afvalscheiding. Meer grondstoffen kunnen dan worden hergebruikt en dat is beter voor het milieu.
Vooral bij het restafval is veel winst te behalen. Maar liefst twee derde van het huishoudelijk restafval bestaat namelijk nog uit recyclebaar materiaal. Te grote hoeveelheden belanden daardoor in de verbrandingsoven, terwijl het grondstof kan zijn voor nieuwe producten. Van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten kan weer compost en biogas worden gemaakt.

Waarom niet voor al het afval ondergrondse containers?

Niet alle verschillende soorten afval zijn geschikt om met een ondergrondse container in te zamelen. Zo is het inzamelen van gft en etensresten ondergronds niet fris en niet zo handig. Bovendien leert de ervaring dat er veel ander afval in de ondergrondse gft-containers wordt gegooid. Tuinafval in een ondergrondse container gooien, is onhandig en vraagt om veel verklein-werk. Daarbij willen we graag bewoners gemak bieden om afval te scheiden en daar zijn afvalbakken aan huis veel meer geschikt voor. Bij hoogbouw komen cocons voor het weggooien van groente, fruit en etensresten. Cocons zijn kleine bovengrondse containers waar alleen bewoners van hoogbouw met hun afvalpas toegang toe hebben.

Wat is het belang van afval scheiden?

Door afval te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic, blik en lege drinkpakken, gft en etensresten, oud papier en karton, textiel en glas apart houdt.
Het is ook belangrijk dat tussen het gescheiden ingezamelde afval geen ander materiaal zit. Als er bij plastic, blik en drinkpakken bijvoorbeeld teveel restafval zit, is een hele lading niet meer geschikt voor recycling. 

Heeft afval scheiden wel zin?

Gescheiden afval wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden. Gft en etensresten worden verwerkt tot biogas en compost. Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas dat wordt verwerkt tot nieuw glas. Het plasticafval wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen, blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic, dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt. Afval scheiden draagt dus bij aan een beter milieu doordat minder nieuwe grondstoffen nodig zijn en minder CO2 wordt uitgestoten.

Bronscheiding of nascheiding?

We kiezen voor bronscheiding als het kan, omdat dan de meeste grondstoffen kunnen worden gerecycled. Als dit niet kan kiezen we voor het beste alternatief, nascheiding.

6. Afvalpas

Eerste verstrekking afvalpas

Voor het begin van de nieuwe manier van inzamelen stuurt HVC u gratis een afvalpas. Als u de afvalpas niet ontvangt, heeft u nog vier weken de tijd om een nieuwe gratis pas aan te vragen. Na deze periode moet u € 7,50 betalen voor een afvalpas.

Pas kwijt of zichtbaar beschadigd

Is uw afvalpas is kwijtgeraakt of zichtbaar beschadigd (door bijvoorbeeld een gaatje in de pas)? Dan kunt u tegen betaling een nieuwe pas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl. U kunt dan met iDEAL uw nieuwe pas betalen. De kosten hiervan zijn € 7,50. De verwerking hiervan gaat sneller dan per post.
 2. Maak € 7,50 over op rekeningnummer NL24 INGB 0676 0177 11 t.n.v. HVC Afvalinzameling. Zet in het opmerkingenveld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Pas onzichtbaar beschadigd

Is uw pas onzichtbaar beschadigd? Dan kunt u een nieuwe pas aanvragen op de volgende manieren:

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl. Via de online passenmodule kan een foto van de pas worden geüpload.
 2. Stuur de pas zonder postzegel op naar:

HVC Klantenservice
Antwoordnummer 67105
1670 VA Medemblik

Vermeld in een briefje ook uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Na verhuizing

Bent u net verhuisd en is er geen pas aanwezig in de nieuwe woning? Vraag een gratis pas aan op een van onderstaande manieren:

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl.  U kunt hier een van de onderstaande documenten uploaden via de online passenmodule.
  • Bewijs van de verhuizing (vanuit de gemeente, gratis pas binnen 3 maanden na inschrijving)
  • Kopie of printscreen van mijnoverheid.nl
  • Huur- of koopovereenkomst (gratis pas binnen 3 maanden na sleuteloverdracht). Alléén naam, nieuwe adres en de datum van verhuizing zichtbaar maken. De andere gegevens mogen onleesbaar gemaakt worden
  • Kopie of printscreen van het kadaster
    
 2. Bovenstaande documenten (één is genoeg) kunt u ook opsturen naar:

HVC Klantenservice
Antwoordnummer 67105
1670 VA Medemblik

Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst krijgt u een gratis pas thuisgestuurd.