Afvalinzameling wijzigt: Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Begin 2018 is gestart met het wijzigen van de inzameling van afval. Na Julianadorp, De Schooten, Nieuw Den Helder en Huisduinen is de buitenrand van de Stad binnen de Linie aan de beurt. Het centrum is als laatste aan de beurt. Hier kijken we naar maatwerk.

Met de nieuwe manier van inzamelen krijgen huishoudens (alleen laagbouw) een grijze afvalbak met oranje deksel voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). U heeft dan geen afvalbak meer voor restafval. Voor dit restafval komen ondergrondse verzamelcontainers bij u in de buurt. Alleen herbruikbare afvalstoffen worden nog bij u aan de deur opgehaald.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen. 

1. Wijziging afvalinzameling: afvalbak voor plastic, verzamelcontainer voor rest

Binnenkort krijgen de inwoners van Geleerdenbuurt, Vogelbuurt, Tuindorp-Oost, Oud Den Helder en Indische Buurt-Zuid een afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. Daarmee eindigt voor deze huishoudens het inzamelen van dit afval via plastic zakken. De zakken kunnen ook niet langer worden besteld. De grijze bak voor restafval wordt ingenomen. Voor restafval staan er straks verzamelcontainers in de wijk. Voor het centrum kijken we naar oplossingen op maat. In De Schooten, Boatex, Huisduinen, Nieuw Den Helder en Julianadorp is de inzameling al eerder gewijzigd.

Heeft u nog vragen over deze nieuwe manier van inzamelen? Kijk dan hieronder. Misschien vindt u hier al het antwoord op uw vraag. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de klantenservice van HVC, zij helpen u graag verder. Op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur via het gratis telefoonnummer 0800-0700, of kijk op www.hvcgroep.nl voor de mogelijkheden.

Hoe ver moet ik lopen om mijn restafval weg te kunnen gooien?

Er wordt in het nieuwe systeem van restafval op afstand rekening gehouden met een loopafstand van maximaal 250 meter. In sommige gevallen kan deze afstand – door plaatsingsomstandigheden - iets langer zijn. Door het scheiden houdt u minder restafval over. Hierdoor hoeft u niet zo vaak naar de container in de wijk te lopen.

Kan ik mijn restafval in alle containers voor restafval kwijt?

Nee, u krijgt toegang tot twee ondergrondse containers in uw wijk. Deze kunt u allebei met uw toegangspas openen. Zo heeft u altijd de mogelijkheid om uw afval kwijt te kunnen, ook als één van de twee containers tijdelijk buiten gebruik is.

Is het eens per vier weken legen van de bakken voor plastic, blik en drinkpakken voldoende? Ja, dat is voldoende als u gebruik maakt van de 240 liter afvalbakken (dat is de grootste bak). Zowel voor plastic, blik en drinkpakken als voor papier. Dat is al gebleken in Julianadorp en andere gemeenten waar HVC inzamelt. De gft-bak blijft HVC eens per twee weken legen.

De ondergrondse container is vol of gaat niet open, wat moet ik doen?

Bel naar HVC als u geen afval meer kwijt kunt in de ondergrondse container. Vermeld het containernummer dat op de container staat.

Wanneer wordt de nieuwe inzameling in de wijken ingevoerd?

Vanaf 22 februari 2021 krijgen inwoners een aparte bak voor plastic, blik en lege drinkpakken.. Het restafval moet dan worden weggebracht naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt.

Wanneer wordt de nieuwe inzameling in de andere wijken ingevoerd?

Dit nieuwe inzamelsysteem is fasegewijs in heel Den Helder ingevoerd. In 2021 geldt deze nieuwe inzamelstructuur voor alle huishoudens in Den Helder die niet in een flat/appartement wonen. Een mogelijke uitzondering geldt voor een deel van het centrumgebied in verband met de beperkte ruimte. U houdt met deze wijziging drie rolemmers aan huis.

Waarom hebben bewoners van het buitengebied vier afvalbakken?

Gebieden waar woningen ver uit elkaar staan, worden geclassificeerd als buitengebied. Om te voorkomen dat bewoners erg ver moeten lopen of juist de auto nemen en er onveilige verkeerssituaties langs de weg ontstaan, is gekozen voor een aparte vierde afvalbak. Over het algemeen hebben de huishoudens in het buitengebied hier voldoende ruimte voor. Bewoners van het buitengebied houden dus gewoon hun restafvalbak en krijgen een vierde aparte afvalbak voor plastic, blik en lege drinkpakken.

2. Komst afvalbak aan huis voor plastic, blik en drinkpakken

Waarom wordt ingezameld met een afvalbak voor plastic aan huis?

Met een afvalbak aan huis voor plastic, blik en lege drinkpakken wordt het makkelijker om dit afval te scheiden. Gebleken is, onder andere uit een burgerpanel van HVC en ervaringen in andere gemeenten, dat inwoners hun afval beter scheiden als ze een afvalbak hebben. Een pluspunt dat wordt ervaren is dat als het afval buiten in een bak wordt bewaard dit geen ruimte meer in huis of in de schuur inneemt. Een afvalbak voorkomt dat zakken scheuren of wegwaaien. Bovendien is het ook een uitgesproken wens van veel inwoners.

Hoe ziet de bak voor plastic, pak en blik eruit?

Dit is een grijze bak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

Ik heb geen brief gekregen maar wil wel graag een afvalbak voor plastic. Kan dit?

HVC en gemeente bekijken of u alsnog een plasticbak kan krijgen of dat er andere mogelijkheden voor u zijn om het plasticafval zo goed mogelijk te scheiden. U kunt contact opnemen met de gemeente. De gemeente bekijkt of u een container kunt krijgen.

Ik heb echt niet genoeg ruimte voor de afvalbak voor plastic. Wat kan ik doen?

Als uw kavel zo klein is dat de container niet past, kunt u dit aangeven bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens in overleg met HVC of er een andere oplossing geboden kan worden of dat u uitgezonderd kan worden van de plasticbak.

Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, pak en blik aanvragen?

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

3. Inzameling van plastic, blik en lege drinkpakken

Hoe vaak wordt de plasticbak geleegd?

De plasticbak wordt eens in de vier weken geleegd.

Wanneer wordt de plasticbak geleegd?

In de brief van HVC over de levering van de plasticbak bij u thuis (verspreiding medio januari), staan de eerste twee inzameldagen vermeld. U kunt de afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de plasticbak bij u is geleverd. Kijk op http://inzamelkalender.hvcgroep.nl. Ook kunt u op uw smartphone of tablet de HVC afval-app gratis downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop het afval wordt ingezameld en kunt u meldingen ontvangen welke afvalsoort die dag wordt opgehaald.

Op welke plaats bied ik de plasticbak aan voor inzameling?

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bak voor gft en (voorheen) restafval.

Is inzameling van plastic, blik en lege drinkpakken eens in de vier weken wel genoeg?

Op basis van ervaringen in andere gemeenten, is inzameling eens in de vier weken voldoende voor een gemiddeld huishouden. Om het volume van het afval kleiner te maken, kunt u plastic flesjes samenpersen en lege pakken plat kunnen maken. Als 1 bak voor plastic, blik en drinkpakken toch te weinig blijkt te zijn kunt u gratis een tweede plasticbak aanvragen. Ook kunt u tussendoor dit afval naar het afvalbrengstation brengen.

Gaat de bak niet stinken als plastic, blik en drinkpakken eens in de vier weken wordt ingezameld?

U kunt stankoverlast voorkomen door de sap- en zuivelpakken helemaal leeg te maken en eventueel luchtdicht te verpakken in bijvoorbeeld pedaalemmerzakken die u vervolgens in de container doet. En vleesbakjes kunt u het beste even afspoelen.

Waar kan ik vinden wat in de plasticbak mag?

Dit kunt u vinden op www.hvcgroep.nl

Waarom mogen chipszakken niet in de plasticbak?

Chipszakken zijn gemaakt van samengesteld materiaal; kunststof en aluminium. Dit kan niet van elkaar worden losgehaald, waardoor de zakken niet kunnen worden gerecycled. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lege pakken van melk en sap.

4. Extra of andere afvalbak

Kan ik een extra container voor gft en etensresten krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Een extra bak voor gft ( 240 liter) kost u niets. Ook wordt uw gft-bak van 140 liter voor gft gratis omgeruild voor een grotere van 240 liter.

Kan ik een extra plasticbak krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Voor een extra plasticbak (240 liter) worden geen kosten in rekening gebracht.

Kan ik mijn plasticbak omruilen voor een kleinere?

Nee, dat kan niet. Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners een plastic-container van 240 liter aan huis.

5. Inzameling van gft en etensresten en oud papier en karton

Verandert de inzameling van gft en etensresten (groente-, fruit- en tuinafval) en oud papier en karton ook?

Nee, de inzameling van deze afvalstromen blijft zoals u gewend bent.

6. Algemeen

Welk afval mag nou precies in welke container?

Hoe zit het nou met etensresten, mosselschelpen, lege tubes van mayonaise of tandpasta en lege pakken van soep? We hebben zoveel verschillende soorten afval dat het wel eens duizelt welk afval nou in welke bak of zak thuishoort. Op de website www.hvcgroep.nl vindt u wat waar hoort. en aanvullende links naar andere websites over dit onderwerp.

Gaat gemeente ook handhaven?

Ja, de gemeentelijke handhavers gaan op pad. Zij zullen in eerste instantie vooral waar mogelijk voorlichting geven en ook het aanbiedgedrag gaan controleren.

Wat moet ik doen als HVC vergeet mijn afval op te halen op de inzameldag?

Als uw afvalbak niet wordt geleegd op de inzameldag, kunt u bellen met de klantenservice van HVC op 0800-0700 (gratis). Er volgt dan een inzamelcorrectie. Wanneer de lediging dan alsnog plaatsvindt, hoort u dan. Dat is doorgaans binnen 2 werkdagen na de melding. Als vrijdag de melding is gedaan is de volgende werkdag maandag en de uiterste datum waarop de container geleegd dient te zijn dinsdag 17.00 uur.

Ik zie regelmatig dat er afval bij ondergrondse containers is geplaatst. Wie kan ik bellen?

U kunt dit doorgeven aan de klantenservice van HVC via het gratis nummer 0800-0700. Of aan de gemeente via telefoonnummer 140223 of via de app Makkelijk Melden, of via www.denhelder.nl/melden.

Waarom gaat de inzameling veranderen?

Opdracht van het Rijk aan gemeenten is om in 2020 75% van het huishoudelijk afval als herbruikbare grondstoffen in te zamelen. We zijn in onze gemeente op de goede weg, maar er is nog een extra zetje nodig. Dat zetje krijgen de meeste huishoudens in de vorm van een aparte afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. Zo wordt het nog gemakkelijker om aan huis afval gescheiden te houden, door het gebruik van afvalbakken voor gft en etensresten, papier, plastic, blik en lege drinkpakken. Het restafval kunt u naar een verzamelcontainer in de buurt brengen. Als het afval goed gescheiden wordt, blijft er nog maar weinig afval over dat echt restafval is.

Waarom niet voor al het afval ondergrondse containers?

Niet alle verschillende soorten afval zijn geschikt om met een ondergrondse container in te zamelen. Zo is het inzamelen van gft en etensresten ondergronds niet fris en niet zo handig. Bovendien leert de ervaring dat er veel vervuiling van deze fractie plaatsvindt wanneer het in ondergrondse containers aangeboden wordt. Tuinafval in een ondergrondse container gooien, is onhandig en vraagt om veel verklein-werk. Daarbij willen we graag bewoners gemak bieden om afval te scheiden en daar zijn afvalbakken aan huis veel meer geschikt voor.

Wat is het belang van afval scheiden?

Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic, blik en lege drinkpakken, gft en etensresten, oud papier en karton en glas apart houdt.

Heeft afval scheiden wel zin?

Het afval gescheiden wordt ingezameld, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

Gft en etensresten wordt verwerkt tot biogas en compost. Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas dat wordt verwerkt tot nieuw glas. Het plasticafval wordt gesorteerd en verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen, blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen en de lege drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt. Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu en minder gebruik van grondstoffen en minder CO2 uitstoot.

Waarom kiest Den Helder niet voor nascheiding?

Als inwoners aan de bron afval scheiden, oftewel aan huis, is de kwaliteit van het afval beter en kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt. Ook wordt er meer afval gescheiden dan wanneer men alles in 1 afvalbak gooit. Voor hoogbouw geldt dat er geen bakken aan huis mogelijk zijn. Daar is nascheiding dus de enige optie.

7. Afvalpas

Eerste verstrekking afvalpas

Voor het begin van de nieuwe manier van inzamelen stuurt HVC u kosteloos een afvalpas.Als u de afvalpas niet ontvangt heeft u nog vier weken de tijd om een nieuwe gratis pas aan te vragen. Na deze periode moet u € 7,50 betalen voor een afvalpas.

Verlies/zichtbaar beschadigd

Wanneer de afvalpas is kwijtgeraakt of zichtbaar is beschadigd( door bijvoorbeeld een gaatje in de pas) kunt u tegen betaling een nieuwe pas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl, scroll naar beneden en ga dan naar afvalpas aanvragen. U kunt dan met iDEAL uw nieuwe pas betalen. De kosten hiervan zijn € 7,50. De verwerking hiervan gaat sneller dan per post.
 2. Maak € 7,50 over op rekeningnummer NL24 INGB 0676 0177 11 t.n.v. HVC Afvalinzameling. In het opmerkingenveld graag uw NAW-gegevens en telefoonnummer vermelden.

Pas onzichtbaar beschadigd

De aanvraag van een nieuwe pas kan op drie manieren:

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl, scroll naar beneden en ga dan naar afvalpas aanvragen. Via de online passenmodule kan een foto van de pas worden geüpload.
 2. Stuur de pas zonder postzegel op naar:
  HVC Klantenservice
  Antwoordnummer 67105
  1670 VA Medemblik

Vermeld in een briefje ook uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Na verhuizing

Net verhuisd en geen pas aanwezig in de nieuwe woning? Vraag een gratis pas aan op een van onderstaande manieren. kun je op twee manieren een gratis pas aanvragen.

 1. Ga naar www.hvcgroep.nl, scroll naar beneden en ga dan naar afvalpas aanvragen. Je kunt hier direct een van de onderstaande documenten uploaden via de online passenmodule.
  • Bewijs van de verhuizing (vanuit de gemeente, gratis pas binnen 3 maanden na inschrijving)
  • Kopie of printscreen van mijnoverheid.nl
  • Huur- of koopovereenkomst (gratis pas binnen 3 maanden na sleuteloverdracht). Alléén naam, nieuwe adres en de datum van verhuizing zichtbaar maken. De andere gegevens mogen onleesbaar gemaakt worden
  • Kopie of printscreen van het kadaster
 2. Bovenstaande documenten kunt u ook opsturen naar:
  HVC Klantenservice
  Antwoordnummer 67105
  1670 VA Medemblik

  Een postzegel is niet nodig

Na ontvangst krijgt u een gratis pas thuisgestuurd.