Stemmen als niet-Nederlander

Hoe u als EU-burger kunt stemmen in Nederland als niet-Nederlander.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar bent u wel EU-burger? Dan kunt u zich aanmelden als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement. Stuur daarvoor een verklaring op naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voorwaarden

Voor het aanmelden gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet op 23 april 2024 (de dag van de kandidaatstelling) een woonplaats in Nederland hebben;
  • U moet op 6 juni 2024 (de dag van de stemming) 18 jaar of ouder zijn;
  • U mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Aanmelden

In de gemeente Den Helder kunt u zich op deze manier aanmelden:

De gemeente moet uw ingevulde verklaring uiterlijk op 23 april 2024 ontvangen hebben. Krijgen wij de verklaring na die datum? Dan geldt het verzoek pas voor de volgende verkiezingen van de leden van het Europees Parlement.

U blijft geregistreerd zolang u bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.