Openbare zittingen en uitslag

De uitslag publiceren we op maandag 10 juni.

De uitslag van deze verkiezingen mag pas bekend worden gemaakt nadat alle stembussen in alle lidstaten van de Europese Unie zijn gesloten. De laatste stembussen sluiten op zondag 9 juni 2024. De uitslag van de stemming in Den Helder stelt het gemeentelijk stembureau in een openbare zitting vast op maandag 10 juni vanaf 9.00 uur. Deze uitslag publiceren we diezelfde dag zo snel mogelijk op onze website. 

Centrale stemopneming

Gemeenten hebben sinds begin 2023 de mogelijkheid te kiezen voor twee manieren om de telling te organiseren. De ‘oude’ werkwijze waarbij direct na de sluiting van de stembussen tot soms diep in de nacht wordt doorgeteld om tot een uitslag te komen, behoort daar ook nog steeds toe. Nieuw is de centrale stemopneming die we ook in onze gemeente toepassen. Op donderdag 6 juni tellen we vanaf 21.00 uur bij alle stemlocaties op lijstniveau. Vervolgens gaan de stembiljetten naar het stadhuis. Op vrijdag 7 juni tellen vrijwilligers vanaf 9.00 uur de stemmen op kandidaat niveau in het stadhuis op Willemsoord 66. De tellingen op zowel 6 juni als 7 juni zijn openbaar.

Fouten melden

Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op)tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad, het centraal stembureau.