Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Kunt u zelf niet stemmen op 6 juni 2024? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen (machtigen). Dit kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Met een onderhandse volmacht kunt u iemand anders uit Den Helder voor u laten stemmen.

Dit kunt u eenvoudig zelf regelen met de stempas. Deze stempas krijgt u thuisgestuurd.

  1. Vul op de achterkant van uw stempas de naam in van de persoon die voor u gaat stemmen (gemachtigde).
  2. Zet allebei uw handtekening.
  3. Uw stempas is nu een volmacht.

Stemmen met een onderhandse volmacht

U mag 2 volmachtstemmen uitbrengen. De volmachtstem kan alleen tegelijk met uw eigen stem uitgebracht worden.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

  • uw ingevulde en ondertekende stempas
  • een kopie van uw identiteitsbewijs (op 6 juni 2024 maximaal 5 jaar verlopen). Dit mag ook een goed leesbare afbeelding op een smartphone of tablet zijn. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over een veilige kopie maken met KopieID.
  • de stem(plus)pas van zichzelf
  • een identiteitsbewijs van zichzelf (op 6 juni 2024 maximaal 5 jaar verlopen)
Schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand anders voor u laten stemmen die niet in Den Helder woont. U kunt hiermee ook iemand machtigen als u nu al weet dat u weg bent op de dag van de stemming en ook al weg bent voordat de stempassen worden bezorgd.

Schriftelijke volmacht verlenen met DigiD

Lukt het online niet? Dan kunt u een schriftelijke volmacht via de post verlenen:

Het postadres is:
Gemeente Den Helder
t.a.v. Bureau Verkiezingen
Postbus 36 
1780 AA Den Helder

De gemachtigde krijgt het volmachtbewijs thuis gestuurd en de volmachtgever krijgt een kennisgeving dat de machtiging aan de gemachtigde is toegestuurd.

Stemmen met een schriftelijke volmacht

U mag 2 volmachtstemmen uitbrengen. De volmachtstem kan alleen tegelijk met uw eigen stem uitgebracht worden.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

  • het volmachtbewijs
  • de stempas van zichzelf
  • een identiteitsbewijs van zichzelf (op 6 juni 2024 maximaal 5 jaar verlopen)