Renovatie Koopvaardersschutsluis

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. De renovatie vindt in 2023/2024 plaats.

De Koopvaardersschutsluis is een belangrijke zeesluis en toegangspoort van en naar het Noordhollandsch Kanaal. In 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast en dat de staaldikte van de wanden verder terugloopt. Daarom moet de Koopvaardersschutsluis worden gerenoveerd. De renovatie vindt in 2023 en 2024 plaats. Daarna kan de Koopvaardersschutsluis weer 70 jaar mee.

Meer lezen en zien?

Het fotoverhaal van &Holland maakt de grootscheepse renovatie van de Koopvaardersschutsluis inzichtelijk.

Koopvaardersschutsluis

Koopvaardersschutsluis

Boerenverdrietsluis

Nu de Koopvaardersschutsluis in gebruik kan blijven tijdens de renovatie, is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de omvaarroute en de Boerenverdrietsluis. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis, samenwerken met de gemeente Den Helder. De gemeente en provincie bespreken de komende tijd hoe.

Boerenverdrietsluis

Boerenverdrietsluis

Voorlopige planning

De renovatiewerkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2023. En er wordt in ieder geval rekening gehouden met de activiteiten van Sail Den Helder 2023. Aannemer Van Hattum en Blankevoort denkt sinds september 2021 in een bouwteamfase actief mee over ontwerpoplossingen in alle onderdelen van het werk. Het bouwteam werkt het ontwerp uit, brengt belangrijke risico’s in beeld en bepaalt de definitieve uitvoering en planning.

Nieuwsbrief Renovatie Koopvaardersschutsluis

Eerder verzonden nieuwsbrieven over de renovatie Koopvaardersschutsluis vindt u op de website van de provincie Noord-Holland:

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.kvssdenhelder.nl.