Renovatie Koopvaardersschutsluis

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. De renovatie vindt in 2023/2024 plaats.

De Koopvaardersschutsluis (KVSS) moet gerenoveerd worden. In 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast en dat de staaldikte van de wanden verder terugloopt. De renovatie vindt in 2023/2024 plaats. Daarna kan de Koopvaardersschutsluis weer 70 jaar mee.

Koopvaardersschutsluis
Koopvaardersschutsluis

Omvaarroute via de Boerenverdrietsluis

Tijdens de renovatie wordt de sluis voor een lange periode (ongeveer 9 tot 12 maanden) afgesloten voor het scheepvaartverkeer. De beroeps- en recreatievaart gaat tijdens de stremming van de Koopvaardersschutsluis via de Boerenverdrietsluis van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. Ook de haven van Den Helder blijft zo goed bereikbaar.

Boerenverdrietsluis
Boerenverdrietsluis

Van keersluis naar schutsluis

De Boerenverdrietssluis (uit 1859 op het Willemsoordcomplex) moet eerst omgebouwd worden van keersluis naar schutsluis met een lengte die geschikt is voor schepen tot 92 meter. De sluis krijgt een extra set deuren om kleinere schuttingen mogelijk te maken, waardoor minder zout naar het Noordhollandsch kanaal stroomt.
De Boerenverdrietsluis wordt zo klaar gemaakt voor de omvaarroute. En hierdoor ontstaat tevens een toekomstbestendige calamiteitenroute wat de haven van Den Helder aantrekkelijker maakt. Als de omvaarroute gereed is kunnen de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis beginnen.

Plan voor een vlotte, veilige en verantwoorde omvaarroute.

De scheepvaart moet veilig en vlot kunnen omvaren met zo min mogelijk hinder voor de omgeving (waaronder het wegverkeer). Om dit te realiseren is er nauwe samenwerking met betrokken partijen, jachthavens, ondernemers en bedrijven aan de omvaarroute. In maart 2020 hebben gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over de omvaarroute. Port of Den Helder heeft daarna in opdracht van gemeente Den Helder een plan van aanpak opgesteld voor het vaarwegmanagement en werkt nu aan een implementatieplan. Op dit moment worden een aantal onderzoeken uitgevoerd aan de kades van Willemsoord, rondom de diepte en zuigkracht van de omvaarroute, de nautische veiligheid en over de wachtplaatsen.

Kortom, alle voorbereidingen zijn in volle gang voor een veilige omvaarroute tijdens de renovatie van de Koopvaardersschutsluis. Er wordt nog onderzocht of de route ook na de renovatie inzetbaar is voor de recreatievaart als toegang tot de haven Willemsoord.

Voorlopige planning

In de zomer van 2021 komen we met een plan met alles wat nodig is voor een vlotte, veilige en verantwoorde omvaarroute. Inclusief afstemming met het wegverkeer met als uitgangspunt de hinder en de economische schade tot een minimum te beperken.
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de renovatie van de Koopvaardersschutsluis en de ombouw van de Boerenverdrietsluis. De verwachting is dat een aannemer in september 2021 aan boord is. Vooralsnog gaan we uit van de start van de ombouw Boerenverdrietsluis in het vierde kwartaal 2022 en de start van de renovatie Koopvaardersschutsluis in het derde kwartaal 2023.

Filmpje proefvaart omvaarroute Koopvaardersschutsluis

Zaterdagochtend 29 mei 2021 vond in Den Helder de eerste proefvaart plaats met een leeg zandschip. Deze proefvaart werd gehouden ter voorbereiding op een veilige en vlotte omvaarroute. Deze vaarroute is nodig als in 2023/2024 de Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd. Bekijk op Youtube het filmpje van de eerste proefvaart.

Nieuwsbrief

Vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over de renovatie Koopvaardersschutsluis. De eerste nieuwsbrief is op 30 april 2021 verschenen. Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.kvssdenhelder.nl en www.oosterhof-holman.nl.