Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio (provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en andere (publieke en private) partners) om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken. Het is belangrijk om te investeren in de regio. Om zo het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren..

Snel een compleet beeld van de Regio Deal? Bekijk het korte animatiefilmpje hieronder en u bent up-to-date.

Nieuws

Steven Koper aan de slag als programmadirecteur Tech@Connect

Per 15 november 2021 is Steven Koper gestart als programmadirecteur Tech@Connect. Dit in combinatie met de functie van business developer bij TerraTechnica. Hij gaat zich bezighouden met de doorontwikkeling en verduurzaming van Tech@Connect en TerraTechnica. Met focus op het ontwikkelen en aantrekken van kennis, kunde en talent (human capital): essentiële factoren om innovaties te bevorderen. En van belang voor de ontwikkeling en groei van onze regio. De benoeming van Koper is mogelijk gemaakt dankzij de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland.

Lees verder

Doel Regio Deal

Partijen streven er naar om met een integrale aanpak het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. Daarmee draagt deze Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland bij aan de bredere regionale ambitie om het huidige scenario als gevolg van verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar een groeiscenario. Partijen willen met deze Regio Deal stappen zetten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland en het creëren van meer innovatie en werkgelegenheid.

Om dit te bereiken investeren we in:

  1. Kennis en talent (human capital).
  2. Innovatieve maritieme technologieën.
  3. Energietransitie. Het stimuleren van de waterstofeconomie.

Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Dit brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Bovendien draagt de regio zo bij aan de energietransitie en de energievoorziening in de regio. Met deze integrale aanpak geven we een impuls aan de brede welvaart en de economie in de Kop van Noord-Holland.

Lees de samenvatting van de Regio Deal (pdf) op de drie programmalijnen.

Planning

  • Start Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland: 1 september 2020.
  • Afronding Regio Deal: eind 2024.

Partners

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark W. Boerée, programmamanager Gemeente Den Helder:

Meer informatie