Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio (provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en andere (publieke en private) partners) om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken. Het is belangrijk om te investeren in de regio. Om zo het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren.

De Regio Deal Maritiem Cluster in één minuut

Wilt u weten hoe onze gemeente inzet op een bloeiende regio? Met aandacht voor werkgelegenheid en ontwikkeling van kennis en talent? Wethouder financiën Kees Visser blikt in een kort filmpje terug op de Regio Deal, de betrokken partners en welke stappen er zijn gezet op het gebied van waterstof en maritieme innovaties.

Nieuws

Nieuwe keuzedelen voor mbo zoals 3D-printing, XR en drones

Kees Visser, wethouder en Rob Dekker, directeur Clusius

Wethouder Kees Visser en directeur Clusius College Schagen Rob Dekker onderstrepen het belang voor het ontwikkelen van keuzedelen voor het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van nieuwe maritieme technologieën. Het is ontzettend belangrijk om goed en modern onderwijs te bieden zodat we de jeugd van nu opleiden tot de arbeidskrachten van de toekomst, passend bij het (toekomstig) bedrijfsleven in de regio.

Daarvoor ondertekenen Visser en Dekker op 2 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst. Met deze mijlpaal werken we verder aan de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio Kop van Noord-Holland. Met een keuzedeel kan de student zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op een vervolgopleiding. Denk bijvoorbeeld aan dronetoepassingen. VR. AR. XR. 3D printing. Het zijn nieuwe technologieën met ongekende mogelijkheden.

De Regio Deal ondersteunt en stimuleert opleidingen in nieuwe technologieën. In deze filmpjes op Youtube kun je zien wat er mogelijk is met drones: en virtual reality.

Regio Deals dragen bij aan meer focus op brede welvaart in de regio

Regionale partijen en het Rijk willen met Regio Deals vooral de brede welvaart in de regio bevorderen. Dat doen ze door opgavegericht te werken. Dat draagt inderdaad bij aan een bredere focus op het welzijn van inwoners. Dat blijkt uit het op 28 februari 2022 gepubliceerde onderzoek De Regio Deals in de praktijk (pdf) dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma “Regio Deals voor brede welvaart” op verzoek van het Ministerie van LNV. Lees meer hierover op www.krachtvanderegio.nl.

  • Actuele ontwikkelingen over de Regio Deal vind je op onze LinkedIn pagina.

Doel Regio Deal

Partijen streven er naar om met een integrale aanpak het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. Daarmee draagt deze Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland bij aan de bredere regionale ambitie om het huidige scenario als gevolg van verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar een groeiscenario. Partijen willen met deze Regio Deal stappen zetten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland en het creëren van meer innovatie en werkgelegenheid.

Om dit te bereiken investeren we in:

  1. Kennis en talent (human capital).
  2. Innovatieve maritieme technologieën.
  3. Energietransitie. Het stimuleren van de waterstofeconomie.

Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Dit brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Bovendien draagt de regio zo bij aan de energietransitie en de energievoorziening in de regio. Met deze integrale aanpak geven we een impuls aan de brede welvaart en de economie in de Kop van Noord-Holland.

Lees de samenvatting van de Regio Deal (pdf) op de drie programmalijnen.

Snel een compleet beeld van de Regio Deal? Bekijk het korte animatiefilmpje hieronder en u bent up-to-date.

Planning

  • Start Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland: 1 september 2020.
  • Afronding Regio Deal: eind 2024.

Partners

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark W. Boerée, programmamanager Gemeente Den Helder:

Meer informatie