Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken.

Een Regio Deal is een samenwerking tussen het Rijk en de regio (provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, het samenwerkingsverband De Kop Werkt! en andere (publieke en private) partners) om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken. Het is belangrijk om te investeren in de regio. Om zo het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren..

Snel een compleet beeld van de Regio Deal? Bekijk het korte animatiefilmpje hieronder en u bent up-to-date.

Nieuws

Onder de noemer “Veilig kust-, strand- en duintoerisme” gaat in de Kop van Noord-Holland een proefproject van start om te onderzoeken hoe drones ingezet kunnen worden om muistromen te herkennen en drenkelingen te lokaliseren. Het project wordt mogelijk gemaakt door de Regio Deal.
De Reddingsbrigade wil beter kunnen inspelen op muistromen. Mogelijk kunnen drones daarbij een belangrijke rol spelen.

Lees meer in Reddingsbrigade Den Helder gaat met drone muistromen detecteren en drenkelingen opsporen (pdf)

 

Infographic Regio Deal

Doel Regio Deal

Partijen streven er naar om met een integrale aanpak het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken. Daarmee draagt deze Regio Deal bij aan de bredere regionale ambitie om het huidige scenario als gevolg van verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar een groeiscenario. Partijen willen met deze Regio Deal stappen zetten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland en het creëren van meer innovatie en werkgelegenheid.

Om dit te bereiken investeren we in:

  1. Kennis en talent (human capital).
  2. Innovatieve maritieme technologieën.
  3. Het stimuleren van de waterstofeconomie.

Deze drie onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Dit brengt nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Bovendien draagt de regio zo bij aan de energietransitie en de energievoorziening in de regio. Met deze integrale aanpak geven we een impuls aan de brede welvaart en de economie in de Kop van Noord-Holland.

Lees de samenvatting van de Regio Deal (pdf) op de drie programmalijnen.

Planning

  • Start Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland: 1 september 2020.
  • Afronding Regio Deal: eind 2024.

Partners

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark W. Boerée, programmamanager Gemeente Den Helder:

Meer informatie