Over de dijk

Den Helder is de kaap van Holland. De ligging met aan drie kanten de zee is uniek.

Den Helder is de kaap van Holland. De ligging met aan drie kanten de zee is uniek. De Noordzee met zijn duinen en stranden, het snelstromend Marsdiep en de unieke natuur van de Waddenzee bepalen samen de landschappelijke setting. Den Helder ligt fantastisch in het landschap. Vooral als je het van boven bekijkt. Als je wat verder naar beneden komt wordt duidelijk dat deze fantastische ligging vaak niet goed waarneembaar is. De stad ligt achter een hoge dijk, vaak ook met de achterkant er naartoe.

Impressie van de dijk

Voorhoedeproject

Op een oproep van het Deltaprogramma om een voorhoedeproject als voorbeeld aan te melden heeft de gemeente Den Helder samen met een aantal partners, "Den Helder omarmt de zeewering" uitgevoerd. De andere voorhoedeprojecten zijn Noordwijk/Katwijk, Scheveningen, de Brouwersdam, Cadzand en een initiatief van Rijkswaterstaat om windenergie te gebruiken voor strandsuppletie.

Het voorhoedeproject betekent dat we een onderzoek doen naar de ruimtelijke en economische ontwikkeling in relatie tot de kustveiligheid. Het resultaat is als voorbeeld opgenomen in de Nationale Visie Kust.

De centrale vraag is: Den Helder wordt bepaald door de zee en ligt ook achter de dijk, die nodig is voor de veiligheid. In de toekomst zal de zeewering in Nederland versterkt moeten worden. Kan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Den Helder aan zee daar alvast op inspelen?

Belangrijke vragen zijn:

  • Hoe gaan wij om met de beperkingen die gelden op of bij de dijk zodat Den Helder weer voelbaar aan zee ligt?
  • Wat is buitendijks mogelijk?
  • Waar raken de ontwikkelingen van het Stadshart en van de haven elkaar?
  • Hoe kan de stad hieraan meedoen en welke kansen voor slimme combinaties dienen zich aan?

Bij het beantwoorden van dit soort vragen is bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzocht voor multifunctioneel gebruik van de Zeedijk.

Het Hoogheemraadschap heeft voor het Waterprogramma 2016-2021 een bouwsteen Multifunctionele Dijk uitgewerkt met Den Helder als pilot.

In een vervolgsessie met Atelier 1:1 is concreet gezocht naar ideeën en kansen op een aantal plekken aan de dijk.

Resultaat prijsvraag

Binnen het programma Attractieve Noordzeekust van “De Kop Werkt” was er een publieksconsultatie en een besloten prijsvraag om te komen tot een multifunctionele dijk die Den Helder gaat verbinden met de zee. Informatie is te vinden op facebook.com/denhelderverbindt.

Het winnend ontwerp is de Seasaw van bureau MVRDV.

De haalbaarheid wordt nog onderzocht.

Dijkkwartier

De Seasaw is inmiddels opgenomen in het plan voor het Dijkkwartier. Door een investering in de waterveiligheid op de lange termijn kan de verbinding tussen Den Helder en het Marsdiep hersteld worden, om te beginnen ten noorden van het Stadshart.

Partners

  • Deltaprogramma
  • Provincie Noord Holland
  • Port of Den Helder
  • Zeestad
  • Woningstichting Den Helder
  • Hoogheemraadschap

Downloads