Ontwikkeling gebied station Den Helder Zuid

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen.

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen. Doel is om hier woningbouw te realiseren, het mobiliteitsknooppunt te versterken en om de sociale veiligheid en de openbare ruimte te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover al een besluit genomen in mei 2020. De gemeente wil deze ontwikkeling op basis van co-creatie aanpakken, dus samen met de buurt en andere belanghebbenden.

Randvoorwaardenkaart

In mei 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de randvoorwaardenkaart als basis voor de co-creatie van gebiedsontwikkeling Station Zuid en is daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de presentatie van de randvoorwaardenkaart aan de raadscommissie op 9 juni 2021 is op 14 juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen om het Rehorstpark buiten de ontwikkeling te houden. De randvoorwaardenkaart is hierop inmiddels aangepast; het Rehorstpark valt nu buiten het plangebied.

Bijeenkomsten

In de afgelopen tijd heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van) direct omwonenden en enkele andere belanghebbende partijen gesproken over de opgave, het ontwikkelingsproces en over de randvoorwaardenkaart. Op 8 juli 2021 was er een bijeenkomst voor direct omwonenden waarin de projectleider toelichting gaf op wat er vooraf is gegaan, het waarom van een randvoorwaardenkaart en op de inhoud van deze randvoorwaardenkaart, inclusief een overzicht van de tot nu opgehaalde wensen uit eerdere overleggen.

Meedenken en wensen ophalen

Het was een eerste bijeenkomst in een serie van meerdere. Doel van de avond was de aanwezigen mee te laten denken en om bredere wensen uit de buurt op te halen. Deze wensen helpen de gemeente ook om de vervolgstappen vorm te geven. De komende tijd wil de gemeente de koers daarvoor gaan bepalen en daarbij inschatten welke bijeenkomsten nodig zijn om een vervolg te geven aan de gesprekken met de bewoners en andere belanghebbenden.

Download