Ontwikkeling gebied station Den Helder Zuid

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen.

De gemeente is van plan om het gebied rondom Station Zuid te ontwikkelen. Doel is om hier woningbouw te realiseren, het mobiliteitsknooppunt te versterken en om de sociale veiligheid en de openbare ruimte te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover al een besluit genomen in mei 2020. De gemeente wil deze ontwikkeling op basis van co-creatie aanpakken, dus samen met de buurt en andere belanghebbenden.

Randvoorwaardenkaart

In mei 2021 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de randvoorwaardenkaart als basis voor de co-creatie van gebiedsontwikkeling Station Zuid en is daarmee de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de presentatie van de randvoorwaardenkaart aan de raadscommissie op 9 juni 2021 is op 14 juni 2021 door de gemeenteraad een motie aangenomen om het Rehorstpark buiten de ontwikkeling te houden. De randvoorwaardenkaart is hierop inmiddels aangepast; het Rehorstpark valt nu buiten het plangebied.

Bijeenkomsten

De komende tijd organseren we eerst inloopbijeenkomsten en daarna ontwerpbijeenkomsten.

Inloopbijeenkomsten

De inloopbijeenkomsten gaan over de radvoorwaardenkaart en het vervolgproces gebiedsontwikkeling Station Zuid. Tijdens de bijeenkomsten lichten we de randvoorwaardenkaart (pdf) toe en horen we graag uw reactie. U kunt daar een aantal vragen via een kaart beantwoorden die u kunt achterlaten.

U bent van harte welkom bij een van de inloopbijeenkomsten in de kenniswerkplaats in Schooten Plaza (in de voormalige vestiging van de Trekpleister). U heeft geen coronavaccinatiebewijs nodig. Als het te druk wordt, hanteren wij een tijdelijke entreestop.

  • 21 oktober 2021 van 19.30 tot 21.30 uur
  • 26 oktober 2021 van 19.30 tot 21.30 uur
  • 27 oktober 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

U kunt uw reacties en de beantwoording op onderstaande vragen sturen naar stationzuid@denhelder.nl.

De vragen waar we graag een antwoord op horen zijn:

  1. Wat vindt u belangrijke aandachtspunten bij het realiseren van woningen (soort woningen, duurzaam/klimaatbestendig bouwen, architectonische kwaliteit)?
  2. Wat vindt u belangrijk betreffende het versterken van de mobiliteit rondom openbaarvervoer knooppunt Station Zuid (huurfietsen, huurauto’s, bus etc)?
  3. Wat vindt u van de bereikbaarheid van het knooppunt Station Zuid met de auto, de fiets en de bus en wat vindt u van de parkeersituatie en de verkeersveiligheid ?
  4. Wat zijn voor u de belangrijkste aandachtspunten mbt veiligheid en inrichting van het gebied (spelen, verblijf, recreatie, verlichting)?
  5. Heeft u nog tips of ideeën voor de burgemeester Ritmeesterweg?
  6. Heeft u nog wensen voor het gebied (bijv horeca)?

Ontwerpbijeenkomsten

U bent van harte uitgenodigd om tijdens ontwerpbijeenkomsten mee te denken over de gebiedsontwikkelening van Station Zuid op drie opeenvolgende data: 29 oktober, 19 november en 10 december. Per bijeenkomst vindt een middagsessie plaats van 15.30 tot 17.30 uur en een avondsessie van 18.00 tot 20.00 uur.

Bij de eerste ontwerpbijeenkomst op 29 oktober brengt u uw ideeën in. Bij de tweede bijeenkomst beoordeelt u schetsvarianten. Bij de derde bijeenkomst kunt u de eindpresentatie bijwonen.

De ontwerpbijeenkomsten vinden live plaats in de kenniswerkplaats in winkelcentrum Schooten Plaza in de voormalige vestiging van de Trekpleister. U kunt ook online meedoen als u niet aanwezig kunt zijn. U moet zich daavoor aanmelden.

Coronavaccinatiebewijs of geldig testbewijs met identiteitsbewijs vereist voor deelname aan de ontwerpbijeenkomsten.

Aanmelden

Wilt u meedenken over deze ontwikkeling? Meld u dan aan voor de eerste ontwerpbijeenkomst via stationzuid@denhelder.nl. Vermeld daarbij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Aanmelden kan tot 27 oktober 20.00 uur.

Voor de ontwerptafels op 29 oktober moet u zich aanmelden. U wordt ingedeeld in een bepaald tijdvak. U krijgt daar een bevestiging van.

Op 19 november en 10 december kunt u vrij inlopen binnen de tijdvakken (na coronacheck).

Wilt u online meedoen? Dan moet u zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten op 19 november en 10 december. U ontvangt hiervoor een link om in te loggen.

Meedenken en wensen ophalen

De afgelopen tijd heeft de gemeente in verschillende bijeenkomsten met (vertegenwoordigers van) direct omwonenden en enkele andere belanghebbende partijen gesproken over de opgave, het ontwikkelingsproces en de randvoorwaardenkaart. Op 8 juli 2021 was er een bijeenkomst voor direct omwonenden. Daarin gaf de projectleider een toelichting op wat er vooraf is gegaan, het waarom van een randvoorwaardenkaart en op de inhoud van deze randvoorwaardenkaart, inclusief een overzicht van de tot nu opgehaalde wensen uit eerdere overleggen.

Het was een eerste bijeenkomst in een serie van meerdere. Doel van de avond was de aanwezigen mee te laten denken en om bredere wensen uit de buurt op te halen. Deze wensen helpen de gemeente ook om de vervolgstappen vorm te geven. De komende tijd wil de gemeente de koers daarvoor gaan bepalen en daarbij inschatten welke bijeenkomsten nodig zijn om een vervolg te geven aan de gesprekken met de bewoners en andere belanghebbenden.

Download