Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Ook kan uw online aanvraag of melding vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Ontwikkeling Tillenhof 2

In 2020 is de gemeente gestart met voorbereidingen op het herontwikkelen van het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat.

Tillenhof 2 is het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat en is al enkele jaren in bezit van de gemeente. Het terrein wordt tijdelijk gebruikt als piekparkeerplaats en het bestaande pand heeft de afgelopen jaren onderdak gegeven aan enkele antikraakfuncties.

In 2020 is de gemeente gestart met voorbereidingen op het herontwikkelen van dit terrein. De doelstellingen hierbij zijn: het opvangen van pieken in parkeren binnen Huisduinen, bijvoorbeeld op een drukke stranddag. En het realiseren van woningbouw, voor zover dit is in te passen.

Belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van Tillenhof 2 zijn de stikstofbeperkingen in relatie tot het aanliggende Natura 2000 gebied. Op 21 juni 2021 is een presentatie gegeven voor de bewoners van Huisduinen over de ontwikkelmogelijkheden van Tillenhof 2 en het vervolgproces. Onderstaand kunt u de presentatie bekijken:

Bekijk de presentatie van 21 juni (pdf)

Praat mee over de gebiedsontwikkeling van Tillenhof 2

In juni 2021 hebben we een bijeenkomst gehad over de gebiedsontwikkeling op Tillenhof 2. Bij een presentatie aan de raadscommissie in diezelfde periode kwam het verzoek om een visie te ontwikkelen op parkeren in heel Huisduinen voordat we verder zouden gaan met de ontwikkeling van Tillenhof 2.

In december 2021 is dit onderzoek afgerond. In de afgelopen maanden zijn we bezig geweest om mede op basis van het onderzoek de schetssuggesties van juni 2021 opnieuw tegen het licht te houden.

Online bijeenkomst 14 maart 2022

Op maandag 1 maart 2022 was er een online bijeenkomst waar we dit alles met geïnteresseerden uit het dorp doornamen. De vier ontwikkelde schetssuggesties werden getoond en toegelicht en we hadden een gesprek hierover. Daarna hebben we vooruit gekeken, naar de vervolgstappen.

Bekijk de presentatie van 14 maart 2022 (pdf)

De reden dat we toch nog voor online hebben gekozen, is dat er op dit moment nog heel veel Corona-besmettingen zijn. Hopelijk kunnen we in het vervolg wel weer fysiek bijeenkomen.

Vervolgstappen

Uiterlijk eind maart kunt u het verslag van het online gesprek terugvinden op de website ingesprek.denhelder.nl, op de projectpagina van Tillenhof.

U heeft nog tot en met woensdag 6 april de tijd om aanvullende opmerkingen aan ons mee te geven, via ingesprek.denhelder.nl. Mede op basis van alle reacties ontvangen op 14 maart en de reacties ontvangen via ingesprek.denhelder.nl gaan we vervolgens een eindvariant uitwerken.

We melden ons daarna opnieuw bij u om samen met het dorp de exacte inrichting van het gebied en de aard van de bebouwing door te spreken.

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar omgevingsmanager Ilse Posch: i.posch@denhelder.nl.