Ontwikkeling Tillenhof 2

In 2020 is de gemeente gestart met voorbereidingen op het herontwikkelen van het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat.

Tillenhof 2 is het voormalige werkterrein van Rijkswaterstaat en is al enkele jaren in bezit van de gemeente. Het terrein wordt tijdelijk gebruikt als piekparkeerplaats en het bestaande pand heeft de afgelopen jaren onderdak gegeven aan enkele antikraakfuncties.

In 2020 is de gemeente gestart met voorbereidingen op het herontwikkelen van dit terrein. De doelstellingen hierbij zijn: het opvangen van pieken in parkeren binnen Huisduinen, bijvoorbeeld op een drukke stranddag. En het realiseren van woningbouw, voor zover dit is in te passen.

Belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van Tillenhof 2 zijn de stikstofbeperkingen in relatie tot het aanliggende Natura 2000 gebied. Op 21 juni 2021 is een presentatie gegeven voor de bewoners van Huisduinen over de ontwikkelmogelijkheden van Tillenhof 2 en het vervolgproces. Onderstaand kunt u de presentatie bekijken:

Bekijk de presentatie van 21 juni (pdf)

De reacties uit deze bijeenkomst worden meegewogen in het vervolgproces. Ook private initiatieven die zijn binnengekomen, worden betrokken in de afwegingen voor het vervolg. En dus ook getoetst aan de doelstellingen van het project en de hierboven genoemde beperkingen.
 
Op 23 juni 2021 is de stand van zaken gepresenteerd aan de raadscommissie. De raadscommissie heeft, vanwege de toeristische rol van Huisduinen, aandacht gevraagd voor een integrale visie op de toekomst van het recreatief parkeren in Huisduinen. Niet alleen Tillenhof 2 is in ontwikkeling, maar ook Fort Kijkduin en er is sprake van zelfstandige groei van de recreatie. We zijn momenteel gestart om deze integrale parkeervisie voor Huisduinen invulling te geven. Deze integrale benadering bepaalt ook de rol die Tillenhof 2 in de toekomst krijgt en welk programma daarbij passend is. We plannen het najaar van 2021 een vervolgbijeenkomst om de nieuwe inzichten met u te delen.