Aan de slag in de Oostslootbuurt

In uw buurt moeten wij deels het riool vervangen. Hiervoor wordt de straat opgebroken. Dit is dé kans om uw straat te verbeteren.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Voor de Oostslootbuurt willen we samen met de bewoners plannen maken wat er beter kan in de buurt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Kaart van Oostslootbuurt

Ontwikkelingen in de Oostslootbuurt

Er is een klankbordgroep samengesteld van twaalf personen uit (verschillende straten van) de Oostslootbuurt en drie personen van de gemeente. Het doel van deze groep is om gezamenlijk de vraagstukken die er liggen in kaart te brengen. Vervolgens kijken of we geschikte oplossingen kunnen bedenken waar we eventueel in het ontwerp voor de herinrichting rekening mee kunnen houden.

Donderdag 17 juni 2021 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen om kennis met elkaar te maken en het project toe te lichten. We hebben het ook gehad over de thema’s en knelpunten in de buurt en wat we van elkaar verwachten. Afgesproken is dat we maandelijks bij elkaar te komen om dit verder te bespreken en uit te werken.

Dinsdag 20 juli hebben we afgesproken dat we dinsdag 31 augustus 2021 samen door de buurt gaan wandelen om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en vraagstukken die er liggen.

Planning

Om dit project samen tot een goed einde te brengen moeten we een aantal stappen doorlopen. In projectmatige termen noemen we dit fases. Hieronder lopen we deze fases kort met u door.

Nu tot en met oktober 2021: onderzoeksfase en startontwerp

De gemeente moet in ieder geval het riool vervangen en herinrichten, dat noemen we een kader. Naast deze kaders gaan we samen met u bekijken wat, en hoe we de thema’s vanuit de buurt kunnen uitwerken en meenemen in een startontwerp.

November tot en met maart 2022: uitwerking voorlopig en definitief ontwerp

De thema’s zijn uitgewerkt en samen werken we naar een definitief ontwerp waarmee de meeste mensen het eens zijn, en dat past binnen de begroting van de gemeente. Hier nemen we de laatste opmerkingen van bewoners mee. We gaan nu het ontwerp zo uitwerken dat het kan worden uitgevoerd.

vanaf juni 2022: aanbesteding en uitvoering

In deze fase zoekt de gemeente een aannemer voor de uitvoering van het werk. Vaak neemt de aannemer ook de communicatie over: hij informeert u over de planning en wat er komt kijken bij de uitvoering.

Zo houden we u op de hoogte

U ontvangt van ons regelmatig een nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen wat we hebben gedaan, waar we staan en wat we nog gaan doen. Verder kunt u de ontwikkelingen ook volgen op deze webpagina.

Vragen of ideeën zijn van harte welkom

Vragen of ideeën kunt u kwijt via het contactformulier. Zo komt uw opmerking meteen op de goede plek terecht. Bellen kan ook, via telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 8.30 - 17.00 uur). Vraagt u naar Chantal Tatipata (Omgevingsmanager Oostslootbuurt) of Co Jonker (Projectleider Oostslootbuurt).