Aan de slag in Kruiszwin 1 en 2

Eind 2021 worden de werkzaamheden aanbesteed aan aannemers. Daarna kunnen de werkzaamheden kunnen beginnen.

Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. In Kruiszwin 1 en 2 hebben we hiervoor plannen samen met  de bewoners gemaakt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang en vertellen we over de aanpak van uw buurt.

Dit gaat er gebeuren

De gemeente heeft meerdere bijeenkomsten met de bewoners georganiseerd. Samen met de bewoners zijn we tot een plan van maatregelen gekomen.

De belangrijkste maatregelen die we uit gaan voeren:

  • Toegangsweg tussen de hofjes inrichten als 30 km/h-zone met langsparkeren.
  • Aanleg van extra parkeervakken (buiten de hofjes).
  • Het speeleiland krijgt onderhoud en zal beter geschikt gemaakt worden voor recreëren en spelen.
  • Aan de noordkant van Kruiszwin wordt drainage aangelegd en regenwater wordt waar mogelijk in de bodem geïnfiltreerd.

Ook wordt onderhoud en herstel aan het straatwerk en het riool uitgevoerd. Oude armaturen worden vervangen door duurzamere led-verlichting. Hierna is de openbare ruimte weer opgeknapt en klaar voor de toekomst.

Presentatietekeningen

Naast de algemene presentatietekening (pdf) is per hofje een presentatietekening uitgewerkt. Hopelijk geeft dit u een nog beter beeld:

Impressiehofkruiszwin12

Planning

De aanbesteding kan nog niet van start gaan. Door onder andere de coronacrisis is de productie van de grondstoffen minimaal en de vraag naar kunststoffen wereldwijd erg groot. Op dit moment wordt er niet of nauwelijks geleverd aan nieuwe projecten zoals ook dit project. De verwachting is dat dit na de zomer wel weer het geval is. Toch blijft het risico aanwezig dat we ook na de zomer niet kunnen starten.

De bewoners zijn middels een brief over bovenstaande geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Bel dan naar Chantal Tatipata, telefoonnummer 14 0223. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10 tot 15 uur.