Aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5

We gaan aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5 om de wijk te verbeteren. Op deze pagina vindt u informatie over deze werkzaamheden.

We gaan aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5 om de wijk te verbeteren. Op deze pagina vindt u informatie over deze werkzaamheden. 

Waarom gaan we aan de slag? 

We vinden het belangrijk dat de wijken in onze gemeente veilig, groen, leefbaar en goed bereikbaar zijn. Dat geldt ook voor Kruiszwin 3, 4 en 5 en daarom gaan we hier aan de slag. We gaan hier het rioolsysteem vervangen, de wegen opnieuw bestraten en meer groen planten. 

Hoe wordt u als bewoner op de hoogte gehouden? 

We vinden het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren. Daarom zullen wij en de toekomstige aannemer u op de hoogte houden van wat er speelt.  Informatie over de werkzaamheden delen we via;

  • De Bouwapp. Nadat de aannemer bekend is maken wij een BouwApp aan voor Kruiszwin 3,4 en 5. Hierop plaatsen we updates en nieuwtjes rond de werkzaamheden. In deze app staan ook de planning, de tekeningen en bewonersbrieven. 
  • Bewonersbrieven / Nieuwsbrieven; op verschillende momenten ontvangt u een brief van ons. Bijvoorbeeld als we bijna aan de slag gaan in uw straat. 

Over de werkzaamheden

Inrichting van Kruiszwin 3, 4 en 5

Op de afbeelding hieronder staat de tekening van de inrichting van Kruiszwin 3, 4 en 5.

Ontwerptekening

Wat ziet u onder andere op de tekening:

  • hoe de straat eruit komt te zien
  • de plek voor de afvalbak op ophaaldagen (Kliko opstelplaatsen) 
  • de wadi’s, een soort greppel dat regenwater opvangt 
  • de plek waar de speeltoestellen komen
  • het trottoir, waar de stoep komt  
     

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer gaat het riool vervangen en al het straatwerk opnieuw aanleggen. Hij breekt eerst een deel van de straat open om bij het riool te komen. Daarna graaft hij de rioolbuizen uit en vervangt de buizen.  Als dat klaar is  legt de aannemer nieuwe fundering aan en de straatstenen weer op zijn plek. Op parkeerplaatsen komen waterdoorlatende stenen: daardoor kan regenwater goed weglopen in de bodem. Als laatste gaat een groenbedrijf aan de slag om de buurt te vergroenen. Er komen nieuwe planten en bomen.  

Mogelijke overlast

Wij proberen de overlast en hinder tijdens de werkzaamheden tot een minimum te beperken. De aannemer stelt een plan op voor onder andere de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden. Voor de start krijgt u hierover meer informatie. De aannemer hoeft voor de werkzaamheden niet in uw huis of in uw tuin te zijn. U hoeft dus niet thuis te blijven. Het riool wordt niet afgesloten.

Veiligheid

Voor het werk gebruikt de aannemer onder andere graafmachines, shovels en vrachtwagens. De machinisten en chauffeurs van deze machines zijn uiterst geconcentreerd aan het werk. Zij zien veel, maar niet alles. Om veiligheidsredenen is het daarom niet toegestaan om binnen het draaibereik van de machines te komen. Ook kinderen vinden het werk meestal interessant. Vertel daarom uw kind(eren) dat zij uit de buurt van de machines blijven.

Hulpdiensten (zoals ambulance of brandweer) kunnen uw woning altijd bereiken. U kunt de hulpdiensten eventueel wel vertellen dat er werkzaamheden zijn.

Planning 

We zijn nu bezig om een aannemer in te schakelen.  Wij verwachten dat het werk in de eerste helft van 2024 van start gaat. 

Nieuwsbrieven

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de omgevingsmanager van de gemeente, Ilse van Doesburg . Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0223.