Aan de slag in Centrum en Oostslootbuurt

Voor het Centrum en de Oostslootbuurt willen we samen met de bewoners plannen maken over wat er beter kan in de buurt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Voor alle buurten maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast. Voor het Centrum en de Oostslootbuurt willen we samen met de bewoners plannen maken over wat er beter kan in de buurt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de voortgang.

Kaart Centrum een Oostslootbuurt

Hoe ver zijn we?

 • De visie voor het gebied is begin 2023 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst. Zie de nieuwsbrief link aan het eind van de pagina voor meer informatie.
 • Het voorlopig ontwerp is bijna gereed (november 2023).

De visie

De gemeente Den Helder heeft samen met verschillende partijen, zoals de bewoners, woningstichting en Zeestad gewerkt aan een visie voor het Centrum en de Oostslootbuurt. In deze visie leest u de ideeën die er zijn over:

 • hoe we om willen gaan met voetgangersgebieden 
 • het vergroenen van de binnenstad
 • dat we proberen enkele bijzondere onderdelen uit de buurt terug te brengen 
 • het verbeteren van de manier waarop we regenwater opvangen  
 • het gebied beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering 
 • nieuwe kades langs de Loosgracht en de Westgracht
 • hoe we omgaan met voetgangs-, fiets- en autoverkeer in de buurt 

visie

Het voorlopig ontwerp

Hieronder het voorlopig ontwerp. In grote lijnen is dit de toekomstige inrichting van de straten, pleinen en het groen. Onderdelen van het ontwerp kunnen nog veranderen. Dit kan bijvoorbeeld doordat bewoners knelpunten, onhandige dingen of niet praktische dingen zien in het ontwerp. De bewoners kunnen hun punten dan kwijt tijdens de gesprekken over het ontwerp. Technisch advies vanuit de vakgroepen van de gemeente kan ook een reden zijn om iets aan het ontwerp te veranderen.

Op de ontwerptekening is te zien waar onder andere het groen komt, waar nieuwe bomen worden geplant, op welke plek een bank komt en waar er bijzondere bestrating komt. De locaties van de ondergrondse containers zijn op de tekening verwerkt. Zie ook de pdf versie onderaan de pagina. Het voorlopig ontwerp is een schets. We halen eerst informatie op bij de bewoners voordat het ontwerp definitief is. Dit willen we per straat organiseren. De bewoners ontvangen per straat een uitnodiging. Waarschijnlijk vinden de bijeenkomsten plaats in het buurthuis.  

Voorlopig ontwerp

Planning

Wij werken aan een plan van aanpak voor Centrum en Oostslootbuurt. In dit plan staan  de delen waar we aan de slag gaan. Vanuit dit plan worden ook de omleidingsroutes voor fietsers, voetgangers en auto’s uitgewerkt. Zo wordt duidelijk in welke volgorde de projecten worden uitgevoerd. De projecten waar we binnenkort starten met de uitvoering staan hieronder.

Projecten voor 2024

 • Regenwaterafvoer aanleggen in de Beatrixstraat tussen de Westgracht en de Kerkstraat /Keizerstraat. Uitvoering eerste helft 2024. 
 • Inrichten Speeltuin buurthuis Centrum. Uitvoering eerste kwartaal 2024
 • Riool in de Koningstraat vervangen 2024 (in samenwerking met Zeestad, de planning volgt) 

De projecten hieronder zijn in voorbereiding:

 • Oostslootstraat 
 • De Molenstraat
 • De Koningsstraat (rioolwerk door de gemeente, Zeestad verzorgt de herinrichting)
 • Spoorstraat
 • Keizerstraat (rioolwerk door de gemeente, Zeestad verzorgt de herinrichting)

Informatie en communicatie over de ontwikkelingen

Er is elke maand een overleg van de klankbordgroep. Tijdens dit overleg bespreken we  aandachtspunten en de daarbij horende acties. We blijven in gesprek met de klankbordgroep. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg met Zeestad en de Woningstichting. Belangrijk is dat we de lopende zaken en ontwikkelingen met elkaar blijven afstemmen. Voor de start van werkzaamheden sturen wij, Zeestad of de aannemer een bewonersbrief. Hierin staat informatie voor bewoners, winkeliers en bedrijven over werkzaamheden in hun omgeving.

Zo houden we u op de hoogte

U ontvangt van ons regelmatig een nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen wat we hebben gedaan, hoever we zijn en wat we nog gaan doen. Verder kunt u de ontwikkelingen ook volgen op deze webpagina.

Vragen zijn van harte welkom

Vragen of ideeën kunt u kwijt via het contactformulier. Zo komt uw opmerking meteen op de goede plek terecht. Bellen kan ook, via telefoonnummer 14 0223 onder kantoortijden. Vraagt u naar Ilse van Doesburg (Omgevingsmanager Centrum en Oostslootbuurt).