Aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5

We gaan aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5 om de wijk te verbeteren. Op deze pagina vindt u informatie over deze werkzaamheden.

We gaan aan de slag in Kruiszwin 3, 4 en 5 om de wijk te verbeteren. Op deze pagina vindt u informatie over deze werkzaamheden. 

Waarom gaan we aan de slag? 

We vinden het belangrijk dat de wijken in onze gemeente veilig, groen, leefbaar en goed bereikbaar zijn. Dat geldt ook voor Kruiszwin 3, 4 en 5 en daarom gaan we hier aan de slag. We gaan hier het rioolsysteem vervangen, de wegen opnieuw bestraten en meer groen planten. 

Hoe wordt u als bewoner op de hoogte gehouden? 

We vinden het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren. Daarom zullen wij en de toekomstige aannemer u op de hoogte houden van wat er speelt.  Informatie over de werkzaamheden delen we via;

  • De Bouwapp. Nadat de aannemer bekend is maken wij een BouwApp aan voor Kruiszwin 3,4 en 5. Hierop plaatsen we updates en nieuwtjes rond de werkzaamheden. In deze app staan ook de planning, de tekeningen en bewonersbrieven. 
  • Bewonersbrieven / Nieuwsbrieven; op verschillende momenten ontvangt u een brief van ons. Bijvoorbeeld als we bijna aan de slag gaan in uw straat. 

Over de werkzaamheden

Ontwerptekening Kruiszwin 3, 4 en 5

Op de afbeelding hieronder staat het ontwerp voor Kruiszwin 3, 4 en 5. De cijfers geven aan dat er vergeleken met het vorige ontwerp een aantal dingen veranderd zijn. 
Ontwerptekening

Wat gaat er gebeuren?

De aannemer gaat het riool vervangen en al het straatwerk opnieuw aanleggen. Samen met de gemeente Den Helder gaan zij ervoor zorgen dat u ook in de toekomst met plezier kunt wonen en genieten van uw thuisbasis. Eerst wordt steeds een deel van de straat opengebroken om bij het riool te komen. De rioolbuizen worden uitgegraven en vervangen. Daarna worden nieuwe fundering en straatstenen gelegd. Op parkeerplaatsen komen waterdoorlatende stenen: daardoor kan regenwater goed weglopen in de bodem. 

Foto: Voorbeeld van waterdoorlatende stenen

Waterdoorlatende stenen

Wanneer de rioolwerkzaamheden en de bestrating klaar zijn, gaat een gespecialiseerd bedrijf aan de slag om de buurt te vergroenen. Er komen nieuwe  planten en bomen.  

Mogelijke overlast

De aannemer hoeft voor de werkzaamheden niet in uw huis of in uw tuin te zijn. U hoeft dus niet thuis te blijven. Het riool wordt niet afgesloten. Hooguit vraagt de aannemer u om een uurtje niet te douchen, wassen of het toilet te gebruiken.

Veiligheid

Voor het werk gebruikt de aannemer onder andere graafmachines, shovels en vrachtwagens. De machinisten en chauffeurs van deze machines zijn uiterst geconcentreerd aan het werk. Zij zien veel, maar niet alles. Om veiligheidsredenen is het daarom niet toegestaan om binnen het draaibereik van de machines te komen. Ook kinderen vinden het werk meestal interessant. Vertel daarom uw kind(eren) dat zij uit de buurt van de machines blijven.

Hulpdiensten (zoals ambulance of brandweer) kunnen uw woning altijd bereiken. U kunt de hulpdiensten eventueel wel vertellen dat er werkzaamheden zijn.

Planning 

De aanbestedingen voor het werk in Kruiszwin 3, 4 en 5 verwachten we in oktober/november 2023 klaar te hebben. De aannemers zullen dan het werk voorbereiden en we verwachten dat zij begin 2024 met de uitvoering van het werk gaan beginnen. Als dat verandert, delen we dat met u via de website, de bouwapp of per brief. 

Onderzoek huismus en boomvalk

Een ecoloog zal in Kruiszwin 3, 4 en 5 een onderzoek doen naar beschermde dieren; de huismus en de boomvalk. De ecoloog heeft al verschillende onderzoeken gedaan tijdens de voorbereidingsfase van het project Kruiszwin 1 en 2, omdat dit project ook start in Kruiszwin 3, 4 en 5 is een dergelijke onderzoek ook in deze buurt noodzakelijk. 

Wanneer het onderzoek plaatsvindt is nog onduidelijk. Het is namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Nieuwsbrieven

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente, Bart van der Willik. Hij is bereikbaar van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur op telefoonnummer 14 0223.