De Lange Jaap

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoeken een ultieme poging om de vuurtoren te stutten.

Vuurtoren de Lange Jaap is onderwerp van onderzoek én van gesprek. Dit vanwege de slechte staat van onderhoud. Hierdoor is de toren onveilig en staat hij bijna ‘op omvallen”. Eigenaar Rijkswaterstaat onderzoekt nu of en hoe de Lange Jaap gered kan worden.

De Lange Jaap

Informatie op projectpagina Lange Jaap

Wilt u meer weten over het onderzoek? Of over de rapporten, de brief van de minister aan de Tweede Kamer en de bevindingen? Alle beschikbare informatie staat op de projectpagina van Rijkswaterstaat over de vuurtoren: www.rws.nl/langejaap. U kunt daar ook reageren op het onderzoek. Of ook ideeën aandragen om de toren te behouden.