De Lange Jaap

De Lange Jaap is onderwerp van onderzoek én van gesprek.

De Lange Jaap is onderwerp van onderzoek én van gesprek. Er zitten scheuren in de vloer en de wanden. Rijkswaterstaat (eigenaar) en de gemeente willen (de cultuurhistorische waarde en levensduur van) de gietijzeren vuurtoren graag behouden.

De Lange Jaap

Wilt u meer weten? Alle beschikbare informatie over de Lange Jaap staat op de projectpagina van Rijkswaterstaat: www.rws.nl/langejaap

Wat betekent dit voor u?

De Lange Jaap is gesloten en kan niet worden betreden. Ondanks de scheuren staat de vuurtoren relatief stevig en is er in normale omstandigheden geen risico voor de omgeving. 

Alleen bij windkracht 9 of hoger, die minimaal 10 min aanhoudt, sluiten we uit voorzorg de omgeving af. Dat betekent dat een deel van de Zeeweg dan niet bereikbaar is. Als de storm is gaan liggen, controleert Rijkswaterstaat of de situatie nog steeds veilig is. Als dat inderdaad het geval is, heropenen we de weg en kan verkeer er weer gebruik van maken.