Welkom

Op deze pagina proberen we vluchtelingen uit Oekraine zoveel mogelijk wegwijs te maken in wat zij nodig hebben voor het verblijf in onze stad.

Op deze pagina proberen we vluchtelingen uit Oekraïne zoveel mogelijk wegwijs te maken in wat zij nodig hebben voor het verblijf in onze stad. Deze pagina wordt regelmatig vernieuwd. Meer algemene informatie voor inwoners vindt u op de pagina Veelgestelde vragen, antwoorden en acties

На цій сторінці ми намагаємося якомога більше зорієнтувати біженців з України в тому, що їм потрібно для перебування в нашому місті.
Onderwijs, dagbesteding en kinderopvang

Kinderen uit Oekraïne mogen in nederland naar school. Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat geldt ook voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne die in Den Helder worden opgevangen. Kinderen kunnen worden aangemeld bij het onderwijs:

15. Is het mogelijk om kinderen in de Oekraïense taal onderwijs te laten volgen?

Bij villa Kakelbont krijgen kinderen ook in hun eigen taal onderwijs.

Het internationaal Vrouwencentrum biedt gratis cursussen aan voor Oekraïense vrouwen. Waaronder Nederlandse taalles.
Міжнародний жіночий центр пропонує безкоштовні курси для українок. Включно з уроками нідерландської мови. Натисніть на посилання для отримання додаткової інформації.

16. Is er sport mogelijk voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne?

Dat kan zeker. De sportvoorzieningen in Den Helder staan open voor iedereen die in Den Helder woont of verblijft. Wat het kost hangt af van de sportvereniging en het beleid wat ze hanteren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

17. Kinderopvang van peuters

Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar mogen maximaal 16 uur per week geplaatst worden op een peuterspeelzaal met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Organisaties die dit aanbieden zijn: Stichting Kinderopvang Den Helder, Kappio en de Kleine Reiziger. Ouders die dit willen kunnen zichzelf aanmelden bij een van deze organisaties. De financiering valt onder de gemeentelijke subsidieregeling Voorschoolse Voorzieningen. Heeft u geen inkomen, of een inkomen onder de 23.000 euro per jaar, dan wordt de plaatsing van uw kind volledig gefinancierd door de gemeente. Bij een hoger inkomen wordt er een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Hierover kan de kinderopvangorganisatie u verder informeren.

Let op: Er is sprake van personeelstekort bij de kinderopvangorganisaties, dat betekent dat er misschien geen plek is voor uw kind. De kinderopvangorganisatie kan u daar verder over informeren.

Reizen

18. Mogen vluchtelingen uit Oekraïne (als het noodzakelijk is en ze dat willen) het land verlaten?

U mag het land altijd verlaten.

19. Maakt het ook uit naar welke land vluchtelingen uit Oekraïne vertrekken?

Nee

20. Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne terug naar Oekraïne?

Ja, dat kan.

21. Als het noodzakelijk is om naar Oekraïne te reizen en dan terug te komen, kan dat?

Daar kunnen we nu geen antwoord op geven.

22. Kan een vluchteling uit Oekraïne nog gratis met het openbaar vervoer reizen nadat deze is opgevangen?

Het gratis reizen met het openbaar vervoer in Nederland is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar Nederland. Ook vervolgreizen om herenigd te worden met familie vallen hieronder. Zodra u bent ingeschreven bij een gemeente en de beschikking hebt over een dagvergoeding, kunt u op een normale manier gebruik maken van het OV in Nederland.

23. Moet een vluchteling uit Oekraïne zelf vervoer regelen voor bijvoorbeeld een bezoek aan een hulpverlener?

Ja, dat moet u dat zelf regelen.

24. Kan ik reizen binnen Europa en terugkeren?

Zorg en verzekering

25. Hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op gebruik van de Voedselbank?

Ja.

26. Hoe komt een vluchteling uit Oekraïne aan medicijnen?

Bel een huisarts en maak een afspraak. Als het nodig is, kan de huisarts doorverwijzen.

27. Wat kan een vluchteling uit Oekraïne met gebitsproblemen doen?

Bel een tandarts en maak een afspraak. Het gaat hier wel om de basiszorg. Als het gaat om specialistische zorg, dat zoeken we nog uit.

28. Waar kan een vluchteling uit Oekraïne psychologische hulp krijgen?

Dat kan via www.wereldpsychologen.nl. Zij bieden met 450 psychologen gratis psychologische hulp.

29. Vergoeding van medische zorg

Het verlenen van medische zorg aan onverzekerde vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de Subsidieregeling noodzakelijke zorg onverzekerden. Dit betekent dat de zorgverlener bij het CAK subsidie kan aanvragen voor de zorg die wordt verleend.

Op www.zorgverzekeringslijn.nl leest u hoe de zorg geregeld is voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne.

30. Hoe zit het met de zorg en zorgverzekering voor kinderen en volwassenen die uit Oekraine zijn gevlucht?

Alles over zorg en verzekering is te lezen in de Regeling Medische Zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne (RMO). Op de website www.refugeehelp.nl. Ook in Oekraïense vertaling.

31. Hoe zit het met de tandartsverzekering? Waar hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op? Wat houdt het in?

De tandheelkundig zorg die in het basispakket zit wordt vergoedt met de subsidie voor onverzekerden.

32. Aansprakelijkheid

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn via de gemeente verzekerd voor aansprakelijkheid. Met uitzondering bij schades aan gebouwen. Dit betekent dat ze geen eigen aansprakelijkheidsverzekering hoeven aan te vragen. Centraal Beheer neemt in haar gemeentelijke aansprakelijkheidspolis een particuliere verzekering op, speciaal voor de vluchtelingen uit de Oekraïne.

Werken

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken via een uitzendbureau. Informatie in drie talen daarover is te vinden op www.abu.nl.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van bijvoorbeeld een sollicitatiebrief? Vluchtelingenwerk houdt elke vrijdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur spreekuur in Meetpoint, aan de Pastoor Koopmanweg 40. Telefoonnummer: 06-10903298. Of kijk op www.refugeehelp.com.

33. Mogen vluchtelingen uit Oekraïne hier werken?        

Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv). Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vanaf 1 april 2022 werken in loondienst. De werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten werkgevers zo snel mogelijk bij het UWV melden dat zij een Oekraïense vluchteling hebben aangenomen.

Meer informatie en de voorwaarden zijn te vinden op www.ind.nl

34. Gaat u werken, wat nu?

Een persoon die werkt heeft geen recht op betaling van leefgeld. Daarnaast wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Het leefgeld stopt per de 1e van de volgende maand. 

Heeft u werk gevonden? Stuur dan een e-mail naar ua@denhelder.nl met de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Startdatum werk
  • Naam werkgever

35. Is er een ziektekostenverzekering nodig voor de werkgever? Hoe werkt dat?

De regel is dat je een zorgverzekering moet hebben als je werkt in Nederland. Dit noemen we de verzekeringsplicht. Hoewel deze zorgverzekeringsplicht blijft bestaan, zal deze niet meer worden gehandhaafd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een vluchteling uit Oekraine hoeft vanaf 1 augustus 2022 geen zorgverzekering meer te hebben bij werk. Meer is te lezen op www.refugeehelp.nl. Ook in Oekraïense vertaling.

36. Als een vluchteling uit Oekraïne werk vindt, wat betekent dit voor het leefgeld van de rest van het gezin?

Het leefgeld van het hele gezin wordt stopgezet per de 1e van de volgende maand.

Geldzaken

Vanuit de overheid is geregeld dat de vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht hebben op een vergoeding. Hoe is dit geregeld? Nadat zij zich hebben gemeld bij de gemeente, worden ze ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Dan krijgen ze ook een burgerservicenummer (BSN). En komen ze in aanmerking voor leefgeld. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een betaalpas waar maandelijks het leefgeld op wordt uitgekeerd. Kijk voor meer informatie onder Leefgeld.

Vanaf 15 juni 2022 kunnen Oekraïners in Nederland eenmalig maximaal 10.000 contante hryvnia omwisselen. U kunt hiervoor terecht bij GWK Travelex. Meer informatie: refugeehelp.nl/cash.

37. Heeft u een prepaidkaart voor leefgeld?

Voor u en ons is het beter om leefgeld op een Nederlandse bankrekening over te maken. Lees hier wat u moet doen:

Stuur een e-mail naar ua@denhelder.nl met de volgende gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Foto van de bankpas

38. Heeft u nog geen Nederlandse bankrekening?

Hoe u een Nederlandse bankrekening kunt openen is te lezen op www.refugeehelp.nl/nl/get-help/finance/open-a-payment-account.

39. Kinderbijslag en kindgebondenbudget

Werkt u en heeft u kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud? En wonen uw kinderen bij u in Nederland? Vraag dan kinderbijslag aan. Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor een kind tot 18 jaar. Vraag de kinderbijslag aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). We raden u aan om dit zo snel mogelijk te doen. De informatie op de website is deels in het Oekraïens beschikbaar. U kunt op verschillende manieren met de SVB in contact komen. Bijvoorbeeld via telefoon, WhatsApp, een online formulier, per post en op afspraak.
 
Als u kinderbijslag ontvangt, heeft u misschien ook recht op kindgebonden budget. Kindgebonden budget is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. U heeft alleen recht op kindgebonden budget als u ook kinderbijslag ontvangt. Daarnaast moet u aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Het inkomen van u en uw partner mag niet te hoog zijn. En u mag niet een te hoog vermogen hebben. U leest meer informatie over de voorwaarden op de website van de Belastingdienst.
 
U kunt zelf kindgebonden budget aanvragen via de Belastingdienst. We raden u aan om dit zo snel mogelijk aan te vragen.
 
Lukt het niet om kinderbijslag of kindgebonden budget aan te vragen? Ga dan langs bij VluchtelingenWerk. Iedere donderdag houdt VluchtelingenWerk Nederland een spreekuur in Den Helder. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt gewoon binnenlopen. 

  • Locatie: kantoor VluchtelingenWerk, Pastoor Koopmanweg 40, 1784NX  Den Helder
  • Tijd :  elke donderdagmorgen 09.00 – 12.00 uur.
  • Heeft u vragen? Belt u dan naar Ed Bruul op 06 228 413 79, stuur een Whatsappbericht naar dit nummer of mail naar oekraine-denhelder@vluchtelingenwerk.nl.
Veiligheid / Дотримуйтесь безпеки

Veilig zwemmen

Kwetsbare vluchtelingen

Mensen op de vlucht zijn kwetsbaar. Daarom is het goed om bewust te zijn van mogelijk gevaren. In de folder hieronder leest u er meer over.

Дотримуйтесь безпеки (pdf)

Oekraïens

Tips voor hulp