Zilveren erepenning voor Jacoba Bolderheij

Jacoba Bolderheij, voormalig algemeen directeur/bestuurder bij Port of Den Helder, heeft dinsdagmiddag de zilveren erepenning van de gemeente Den Helder uitgereikt gekregen. Zij ontving deze onderscheiding uit handen van burgemeester Jan de Boer, als blijk van waardering en erkentelijkheid voor haar bijzondere verdiensten jegens de gemeente en haar inwoners. Dit gebeurde tijdens haar afscheidsreceptie in theater De Kampanje.

Burgemeester De Boer ging onder andere in op de uitdagende functie die Bolderheij bij Port of Den Helder heeft bekleed. In een stad die historisch gezien zijn bestaansrecht aan zijn haven ontleent, heb jij jaren in het oog van de storm gestaan. Dat is normaliter een plek van rust, stilte en overzicht. Tegelijkertijd is er altijd het besef dat als de storm een andere wending neemt, er overtuigend en resoluut moet worden bestuurd. Want dat wordt van een algemeen directeur/bestuurder verwacht; ‘expect the unexpected’.

Als toelichting op de bijzondere verdiensten gaf burgemeester De Boer aan dat Bolderheij zich moest manoeuvreren op een speelveld waar zowel publieke en private belangen als algemene en commerciële belangen elkaar tegenkomen. Samen met het Port of Den Helder-team en de stakeholders is er gebouwd aan een visie en een routekaart voor de ontwikkeling van de haven. Eind 2022 kwam er een Service Level Agreement voor de publieke taken en het onderhoud aan de publieke infrastructuur. Het is mede aan Bolderheij te danken dat de gemeente Den Helder inmiddels ook naam maakt op het gebied van de energietransitie en het kunnen bijdragen aan de grote opgaven van deze tijd. Ook heeft Bolderheij de haven in het buitenland op een professionele manier vertegenwoordigd.

Dit alles was voor het college van burgemeester en wethouder aanleiding om Bolderheij de zilveren erepenning van de gemeente Den Helder toe te kennen.