Wethouder Tessa Augustijn beantwoordt vragen over nieuw initiatief overheid

Per e-mail voortaan weten wat er in uw omgeving speelt? Met Berichten over uw Buurt is dat in onze gemeente vanaf medio mei het geval. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning voor het verbouwen van een huis of het kappen van een boom. De gemeente en andere overheidsorganisaties zoals de provincie en het waterschap zijn verplicht om (voorgenomen) besluiten digitaal bekend te maken. Deze zogenoemde bekendmakingen, die van invloed zijn op iemands directe woonomgeving, komen in de e-mail te staan. Met Berichten over uw Buurt blijft u dus helemaal op de hoogte van de besluiten in uw omgeving. Wethouder Tessa Augustijn beantwoordt hierover vragen. 

Wethouder Tessa AugustijnKrijgt elke inwoner die e-mail?

Nee, niet iedereen krijgt deze e-mails. Iedereen van 25 jaar en ouder die bij MijnOverheid een e-mailadres heeft opgegeven, wordt automatisch aangemeld voor Berichten over uw Buurt. In onze gemeente gaat de welkomstmail de komende week (13 t/m 17 mei) de deur uit. We hopen dat andere inwoners snel gaan volgen door ook in MijnOverheid een e-mailadres op te geven.

Hoe vaak krijgt iemand straks zo’n mail?

Iedereen krijgt straks maximaal één keer per week een e-mail van de overheid. De afzender is dan ook Overheid.nl. De allereerste e-mail is een welkomstmail met als onderwerp ‘Welkom bij Berichten over uw Buurt'. Daarin staat kort uitgelegd wat de dienst is, hoe u de instellingen wijzigt en hoe het afmelden werkt. Ook bevat de welkomstmail een link naar een speciale informatiepagina op Overheid.nl met uitgebreidere informatie over Berichten over uw Buurt. Het mooie is dat inwoners zelf kunnen bepalen hoe vaak ze de e-mail van Berichten over uw Buurt toegestuurd willen krijgen. De bekendmakingen in de e-mail zijn gebaseerd op het eigen woonadres. U heeft de vrijheid om zelf te bepalen hoe groot het gebied is waarover de bekendmakingen gaan. De straal kunt u instellen van 125 meter tot 3 kilometer rond het woonadres.

Begrijp ik goed dat de overheid inwoners ongevraagd aanmeldt voor deze dienst?

Dat klopt. Het doel van Berichten over uw Buurt is mensen actiever en duidelijker te informeren over bekendmakingen die over hun eigen woonomgeving gaan. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een bepaalde vergunning of een bepaald besluit? Dan is inspraak mogelijk of kunt u bezwaar maken. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat sommige mensen dit als spam gaan ervaren. Maar de overheid vindt het belangrijk dat inwoners zich betrokken voelen bij bekendmakingen die van invloed zijn op hun directe woonomgeving. Uiteraard kunt u zich makkelijk en snel afmelden als u geen Berichten over uw Buurt wilt ontvangen.

19.Berichten over uw Buurt - Horeca  1,8e krantenpagina (920 x 1300 mm)Bent u niet bang dat het aantal bezwaren op besluiten door Berichten over uw Buurt stijgt?

Nee, ik ben daar niet bang voor. Een stijgend aantal bezwaren is juist een teken dat mensen betrokken zijn bij hun buurt. Dat past in een goed werkende democratie. We vinden het als college belangrijk dat alle inwoners betrokken zijn en mee kunnen doen bij dat wat er in hun buurt, in onze gemeente, speelt. Nu horen mensen soms pas achteraf van plannen en vergunningen die over hun eigen buurt, straat of huis gaan. Daardoor is er geen inspraakmogelijkheid meer of kunnen ze geen bezwaar meer maken. Dat is zonde. 

Ik kan me zo voorstellen dat het ongevraagd ontvangen van een e-mail van de overheid voor veel mensen verdacht kan aanvoelen. Is er rekening gehouden met phishing?

Bij phishing proberen criminelen u door e-mails naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. U wordt op Overheid.nl nooit gevraagd om persoonlijke informatie in te voeren. Het is wel goed om altijd de afzender van de e-mail te controleren, dat is noreply@overheid.nl. Ook is het goed om de links in een e-mail te controleren, deze verwijzen alleen naar Overheid.nl. Bekijk de URL door er met uw muis op te gaan staan, niet erop klikken natuurlijk. Kijk goed of u vreemde dingen, zoals rare teksten of vreemde woorden, in de URL ziet staan.

Wethouder Augustijn, wilt u tot slot nog iets kwijt over het initiatief?

Dit belooft een belangrijke stap te zijn in de communicatie tussen overheid en inwoners die duidelijker en open is. Ik ben er zelf erg blij mee. Als college hopen we van harte dat onze inwoners dit initiatief net zo waarderen.

Tekst bij afbeelding

Op deze pagina staat een afbeelding met daarop de tekst: 'Nieuwe horeca bij mij om de hoek? Via Berichten over uw buurt blijft u op de hoogte. Heeft u een account bij MijnOverheid en uw e-mailadres opgegeven? Dan ontvangt u straks maximaal 1x per week een Berichten over uw Buurt e-mail van Overheid.nl. Hierdoor blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw omgeving.'