Samen sterk tegen pesten

Het is belangrijk is dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, ongeacht wie je bent. Op 19 april is het de landelijke Dag tegen Pesten. Op deze dag staan we in heel Nederland extra stil bij het stoppen van pesten. Wethouder onderwijs Pieter Kos en kinderburgemeester Dien Hoogland roepen iedereen op om te helpen pestgedrag tegen te gaan. 

Dien Hoogland en Pieter Kos met polsbandje STOP pesten nu!

Wethouder Pieter Kos en kinderburgemeester Dien Hoogland: samen sterk tegen pesten

Wethouder Pieter Kos, benadrukt het belang van gezamenlijke actie tegen pesten: Pesten is een probleem dat ons allemaal aangaat. Het kan schadelijke en langdurige gevolgen hebben voor zowel slachtoffers als daders, en voor de samenleving als geheel. Daarom is het belangrijk om pestgedrag te stoppen en ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt.

Ook kinderburgemeester Dien Hoogland doet een oproep: Kinderen verdienen het om op te groeien zonder gepest te worden. Laten we samen pesten stoppen en ervoor zorgen dat iedereen met respect behandeld wordt. Daarom steun ik deze Dag tegen Pesten. Gelukkig wordt er bij mij in de klas weinig echt gepest en hoort iedereen erbij.

De jaarlijkse Dag tegen Pesten herinnert ons eraan dat pesten een probleem is dat we samen moeten aanpakken. Door bewustwording te creëren streven we ernaar om een einde te maken aan pestgedrag en een vriendelijke omgeving te bevorderen.Kijk voor meer informatie wat jij kunt doen op www.stoppestennu.nl.