Nieuwe regels leerlingenvervoer

We hebben nieuwe regels voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is vervoer tussen woning en onderwijs/stage voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Het uitgangspunt is dat ouders het vervoer naar school zelf verzorgen, daar waar het kan. De gemeente biedt ondersteuning, waar het nodig is. Ouders van leerlingen die aangewezen zijn op een speciale vorm van onderwijs én meer dan twee kilometer van de school wonen kunnen leerlingenvervoer aanvragen.

Wat blijft hetzelfde?

De landelijke richtlijn is om vervoer vanaf een afstand groter dan zes kilometer tussen de woning en school te vergoeden. Onze gemeente hanteert echter al vanaf 2004 een afstandsgrens voor vervoer vanaf twee kilometer. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de afstandsgrens van twee kilometer te behouden in de nieuwe regels. De relatief ruime regeling blijft dus bestaan. 

Wat is veranderd?

Het brengen van een kind van huis naar school en terug is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s). Het uitgangspunt is dat ouders het vervoer naar school zelf verzorgen, daar waar het kan. En dat de gemeente ondersteuning biedt, waar het nodig is. Bij elke aanvraag gaat de gemeente daarover in gesprek met ouders. 

Vergoeding

Op het moment dat ouders en de gemeente zien dat zelfstandig reizen en het brengen door ouders niet mogelijk is geven we een vergoeding voor leerlingenvervoer. De vergoeding kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een vergoeding voor de kosten voor het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding).
  • Een kilometervergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind.
  • Aangepast vervoer met een bus of taxi-(bus).

Wethouder Pieter Kos is blij met de nieuwe verordening: ‘Ouders hebben als eerste de verantwoordelijkheid hun kinderen naar school te brengen. Echter, waar dat niet haalbaar is, is het goed dat er een regeling is die gezinnen ondersteunt bij het organiseren van het vervoer naar school. Deze nieuwe regeling is een waardevol instrument dat de bereikbaarheid van onderwijs voor alle kinderen in onze gemeente verzekert’. 

Zelfstandig naar school

Als een kind toe is zelfstandig naar school te gaan, maar begeleiding nodig heeft om dit te leren kan ‘Mee op Weg’, ondersteuning bieden. ‘Mee op Weg’ is een begeleidingstraject vanuit MEE & de Wering. Onder begeleiding leert een kind om zelfstandig naar en van school te reizen: lopend, fietsend of met openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.meewering.nl/mee-op-weg. 

De nieuwe leerlingenverordening vindt u op overheid.nl