Nieuw steunpunt Belastingdienst bij MFC ’t Wijkhuis in Den Helder

De Belastingdienst heeft op woensdag 27 maart 2024 bij wijksteunpunt Nieuw Den Helder, bij MFC ‘t Wijkhuis, een nieuw steunpunt geopend. Elke dinsdag bieden Ingrid Wester, Özgür Güler en hun collega’s hulp aan inwoners met vragen over belastingen en toeslagen. Inwoners van onze gemeente kunnen gratis terecht voor een afspraak bij de baliemedewerkers van de Belastingdienst. 

“We helpen inwoners bij het steunpunt graag in alle rust met het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting. Tegelijkertijd bekijken we ook dan of mensen recht hebben op toeslagen of dat er nog een betaling openstaat”, vertelt Özgür. Samen met Ingrid wordt hij een vertrouwd gezicht in het steunpunt voor de inwoners.  

Unitdirecteur Dienstverlening Bjorn Meijer (Belastingdienst) en wethouder Peter de Vrij (gemeente Den Helder) openen het steunpunt bij MFC ’t Wijkhuis in Den Helder.

.

Unitdirecteur Dienstverlening Bjorn Meijer (Belastingdienst) en wethouder Peter de Vrij (gemeente Den Helder) openen het steunpunt bij MFC ’t Wijkhuis in Den Helder.

Samenwerking met collega’s

Beide dienstverleners zijn blij met de opening van dit nieuwe steunpunt. “Ik ben ervan overtuigd dat mensen onze aanvullende hulp bij MFC ‘t Wijkhuis snel ontdekken”, stelt Ingrid. “Laten we snel aansluiten bij een werkoverleg met partners in het wijkcentrum. Zo leer je elkaar direct kennen. Wat fijn dat we nu kortere lijnen hebben met zowel collega’s van de gemeente als met maatschappelijk dienstverleners in het wijksteunpunt. Dit contact wordt verzorgd door team Relatiebeheer binnen de Belastingdienst. Zo kunnen we samen inwoners hulp bieden.”

Rustig de tijd

Ook Özgür is enthousiast om in het Den Helderse wijksteunpunt samen op te trekken. “Maatschappelijk dienstverleners kunnen inwoners soms naar ons doorverwijzen. Zij staan nóg dichter bij de mensen, herkennen vroegtijdig hun vragen of problemen”, vertelt Özgür. Hij biedt mensen graag perspectief bij vragen over belastingen, toeslagen, betalingsregelingen of een openstaande invordering. “Mensen die onze balies bezoeken, voelen zich gezien en gehoord. Je luistert aandachtig en gaat écht met ze in gesprek. Daar nemen we rustig de tijd voor. Kan ik een vraag niet zelf oplossen? Dan verwijs ik door naar een andere afdeling binnen de Belastingdienst. En vanaf vandaag kunnen we in MFC 't Wijkhuis gemeente en maatschappelijk dienstverleners helpen met vragen die de fiscale situatie van burgers raken, zodat hun financiële situatie beter in kaart kan worden gebracht. Dat kan mensen sneller verder helpen”, benadrukt Özgür.  

In gesprek met de inwoner  

Mensen vanuit het nieuwe steunpunt helpen, Ingrid kijkt ernaar uit. Bij collega’s geniet zij veel waardering voor de rustige manier waarop zij hulp biedt. “Ingrid kan zich goed verplaatsen in de situatie van mensen, waarna zij naar gerichte oplossingen zoekt. En ze staat altijd klaar voor collega’s. Ingrid geldt als een moeder voor jonge collega’s, die vragen hebben hoe inwoners het beste te helpen bij een persoonlijke afspraak”, legt collega Debby Houtbraken uit. Zelf is Ingrid er bescheiden onder. “Net dat stapje extra doen door nog even de toeslagen aan te passen als het inkomen is veranderd of de aftrekposten voor een eigen woning te berekenen”, Ingrid helpt mensen er graag bij. “Dan ontzorg je mensen met hun vragen of problemen.” Özgür vult haar aan. “Mensen zijn weleens het overzicht kwijt over hun belastingzaken. Ik stel ze dan gerust door direct de juiste correspondentie online te checken om hen daarna persoonlijk in een gesprek hulp te bieden”, vertelt Özgür. 

Opening steunpunt Den Helder 2

Baliemedewerkers Ingrid Wester (links) en Özgür Güler (rechts) in het steunpunt van de Belastingdienst, waar zij iedere dinsdag persoonlijk hulp bieden aan inwoners.

Voldoening uit persoonlijk contact

Beide dienstverleners verwachten dat inwoners voordelen ervaren met de opening van dit steunpunt. “Dagelijks de fiscale situatie van mensen inzichtelijk maken om passende dienstverlening te bieden, daar halen we veel voldoening uit. Dat doen we écht het liefst”, vertelt Ingrid hoe zij samen met Özgür en collega’s invulling geven aan hun dagelijkse werk.  

Maak een gratis afspraak

Wilt u gratis hulp bij belastingzaken of toeslagen? Maak dan een afspraak bij wijksteunpunt Nieuw Den Helder (MFC ’t Wijkhuis, iedere dinsdag van 09.00 tot 16.00 uur). Dit kan online op www.belastingdienst.nl/langskomen of via de BelastingTelefoon (0800 - 0543). Of maak een gratis afspraak om te videobellen met de Belastingdienst voor hulp bij belastingzaken. 

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf John van Helvert.