Meer meldingen en incidenten voor boa’s in 2023

Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben vorig jaar op 4689 meldingen en incidenten gereageerd. Dit is een groei van 24% ten opzichte van 2022. Het totaal was toen 3554. 

Meldingen

De meeste meldingen die wij als gemeente (ongeveer 75%) krijgen gaan over afval en rommel en verkeer en parkeren. Het andere deel is een combinatie van verschillende onderwerpen. Naast de meldingen van inwoners en ondernemers zijn de boa’s 136 keer gevraagd om de politie te ondersteunen. 43 keer is er opgetreden als hulpverlener, bijvoorbeeld door eerste hulp te bieden bij een ongeval. Ook hebben de boa’s een taak bij evenementen. Zij houden toezicht en controleren vergunningsvoorwaarden (139 keer).

Acties en projecten

Los van de dagelijkse werkzaamheden voeren de boa’s speciale acties en projecten uit. Voorbeelden zijn controles op het doordraaien parkeerschijven, wrak- en weesfietsen en vuurwerkoverlast. Daarnaast was er extra toezicht tijdens de donkere dagen en volop aandacht voor de overlast van personen en groepen. Op dit thema zijn er meer dan 400 controles gedaan.

Alles opgeteld zijn er 2572 geregistreerde waarschuwingen uitgedeeld en in 611 gevallen is er een proces-verbaal uitgeschreven (bekeuringen). Er zijn 5 jongeren doorverwezen naar bureau HALT. Verder grepen de handhavers 221 keer in bij te lang gestalde fietsen, aanhangers en defecte voertuigen op de openbare weg.

Burgemeester Jan de Boer, portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, heeft grote waardering voor de inzet van de boa’s. Het is moeilijk, maar belangrijk werk. Ze zijn onze ogen en oren op straat en ze zetten zich elke dag in voor een gemeente die schoon, heel en veilig is.

Aantal acties per onderwerp

Onderwerp Waarschuwing Proces-verbaal
Afval en rommel 23 30
Verkeer en parkeren 786 265
Blauwe zone 1435 275
Hondenoverlast 62 10
Jeugdoverlast/vuurwerkoverlast 69 3 (5 HALT-verwijzingen)
Veiligheid (alcohol/drugs) 75 24
Geen ID tonen 122 4

 

Boa’s werken voor gemeente die schoon, heel en veilig is

Als gemeente werken wij dagelijks aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben daarin een belangrijke rol. Zij praten met inwoners en ondernemers, houden toezicht, handhaven, ondersteunen de politie en andere hulpdiensten en delen belangrijke informatie met hun collega’s in het stadhuis.

Veel mensen weten niet wat een boa precies doet, ervaart Martijn Bakker. Als wijkboa in Julianadorp is hij een aanspreekpunt voor wat daar gebeurt. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld jeugdoverlast, fietsers die over de stoep rijden, burenruzies, foutparkeerders en straatvervuilers. Verder houden we toezicht bij evenementen. En als er ergens een ongeluk is, kunnen we de hulpdiensten helpen door bijvoorbeeld eerste hulp te verlenen of wegen af te zetten

De boa’s signaleren vaak als eerste knelpunten of zaken die niet goed lopen. Samen met de collega’s in het stadhuis bedenken zij een aanpak. Blijft de overlast, dan schalen we op en kunnen we samen met de politie en andere partners het verschil proberen te maken. Daarbij is het wel belangrijk dat we, samen met onze partners, eerst de achterliggende problemen (zoals alcoholgebruik en/of dakloosheid) oplossen.

Prioriteiten

Dat alles doen de boa’s voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Remco Bakker is beleidsmedewerker bij team Openbare orde en veiligheid. Buiten de standaard werkzaamheden krijgen we regelmatig meer dan 100 meldingen per week. Deze analyseren we en handelen we af. Wij vinden het belangrijk dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Dat heeft onze prioriteit en daar zetten we ons graag voor in.

Professioneel

De politie heeft in de afgelopen jaren allerlei taken aan de gemeente overgedragen. Mede daardoor zijn de boa’s drukker, maar ook professioneler geworden. Remco: Het is geen gemakkelijke baan. Je moet snel kunnen schakelen en veel wetgeving kennen. Daarnaast heb je bevoegdheden, zoals het doen van aanhoudingen, en daarmee verantwoordelijkheden. Elk jaar is er bijscholing. Tegelijk is er qua materiaal een slag gemaakt. Zo hebben we nu bodycams, portofoons en voertuigen.

Bekeuren of waarschuwen?

Als de boa’s iets ongewenst zien, dan helpt een goed gesprek of een waarschuwing vaak al, vertelt Martijn. Bij jeugdoverlast zoeken we soms contact met ouders. Die manier van werken kan efficiënt zijn en gewaardeerd worden. Toch horen bekeuringen er ook bij. Wie over de stoep fietst, kan een gevaar zijn voor voetgangers. Als een auto fout geparkeerd staat, dan kunnen politie, brandweer en ambulance er misschien niet langs. Als de natuur droog is, dan kan een sigaret of een kampvuur voor een grote brand zorgen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt.