Gemeente vult budget populaire Starterslening opnieuw aan

De Starterslening van de gemeente Den Helder is populair. Vorig jaar is het aantal uitgekeerde Startersleningen zelfs ruim verdubbeld ten opzichte van 2022. Door de sterke toename slinkt het fonds voor de lening sneller dan verwacht. Om starters te kunnen blijven helpen bij de aankoop van een eerste woning, vult de gemeente het fonds daarom opnieuw aan met € 2 miljoen.

Ruime verdubbeling

In 2023 zijn in totaal 77 Startersleningen verstrekt. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2022 toen in totaal 32 leningen werden verstrekt. Goed dat zoveel starters de lening weten te vinden, vindt wethouder Petra Bais van Wonen. Als gemeente geven we ze graag dat extra steuntje in de rug om op de verhitte woningmarkt toch een fijn huis te kunnen kopen en zo te starten met hun wooncarrière.

Voldoende budget tot begin 2025

Door de gestegen belangstelling voor de Starterslening zou het fonds, dat in juli 2023 nog werd aangevuld, waarschijnlijk in april of mei leeg raken. De gemeente verwacht dat met de nieuwe aanvulling het startersfonds tot begin 2025 gedekt is. Eind 2024 evalueert de gemeente de regeling opnieuw.

Gunstige voorwaarden

De gemeente Den Helder biedt de Starterslening sinds 2019 aan. De Starterslening is een aanvullende lening op de reguliere hypotheek die een bank verstrekt. De lening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning en de maximale hypotheek die een starter bij de bank kan lenen. De Starterslening kent een aantal gunstige voorwaarden. In de eerste drie jaar hoeft er geen rente of aflossing betaald te worden. Na drie jaar begint de starter met aflossen. De lening is beschikbaar voor zowel starters uit de gemeente Den Helder als voor starters van buiten. Ongeveer twee derde van de aanvragers komt uit de gemeente Den Helder. De overige aanvragers komen vooral uit de regio Noord-Holland Noord (19%) en uit het zuiden van de provincie (9%).