Formatie Den Helder

De formatie die Beter voor Den Helder, onder leiding van de formateur Kees Boelema Robertus, leidt niet tot een nieuwe coalitie. De uitnodigende partij Beter voor Den Helder constateert op basis van de formerende gesprekken te weinig vertrouwen met de andere partijen om te komen tot een nieuwe coalitie.

In de afgelopen weken hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden die gericht waren op het maken van afspraken over het addendum op het huidige coalitieakkoord, de financiële uitgangspunten en de beoogde samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. Deze gesprekken hebben op meerdere punten niet tot overeenstemming geleid. De conclusie die hieraan verbonden kan worden is dat er onvoldoende basis en vertrouwen is om tot een coalitie te komen.

Aangezien Beter voor Den Helder Kees Boelema Robertus bereid heeft gevonden dit proces te begeleiden, en dat zij concluderen dat het proces niet tot het gewenste resultaat leidt, beschouwt de formateur zijn opdracht als afgerond.