Aanleg regenwaterriool in Beatrixstraat

In de Beatrixstraat zijn de werkzaamheden begonnen voor de aanleg van een regenwaterriool. Zo’n riool zorgt ervoor dat regenwater sneller wordt afgevoerd richting de gracht. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2024 klaar. 

Het nieuwe riool loopt van de hoek Westgracht-Beatrixstraat tot aan de Kerkstraat. Om de overlast te beperken, voert de aannemer het werk steeds in kleine stukken uit. Hierdoor is steeds maar éen zijstraat van de Beatrixstraat afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Beatrixstraat

Waarom een regenwaterriool?

Er valt steeds meer regen en we verwachten dat in de toekomst de buien langer en heviger worden.  Een extreme regenbui leverde in 2020 al eens veel overlast op in het winkelgebied. Onderzoek wees uit dat het risico op wateroverlast hier hoger is dan in andere gedeeltes van de gemeente. Daarom hebben we dit project voorrang gegeven. We leggen in de Beatrixstraat een grote buis in de grond waardoor het regenwater beter wegloopt van het winkelgebied naar de gracht. Zo is de kans op overlast door regenwater veel kleiner. 

Aanpak Centrum en Oostslootbuurt

Na de aanleg van het regenwaterriool in de Beatrixstraat gaan we verder in de rest van de binnenstad met het nemen van maatregelen tegen mogelijke wateroverlast. In het Centrum en de Oostslootbuurt vervangen en verbeteren we het riool. In alle straten komt een nieuw riool voor afvoer van afvalwater en een nieuw riool voor afvoer van regenwater. En we sluiten zoveel mogelijk regenpijpen aan op het regenwaterriool. De Oostslootbuurt wordt ook opnieuw ingericht. Ook hierin nemen we verbeteringen mee voor de afvoer of opvang van regenwater en willen we de buurt vergroenen. Meer informatie vindt u op www.denhelder.nl/oostslootbuurt.  

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden in de Beatrixstraat? Dat kan via de BouwApp, die gratis is te downloaden via de Appstore of Google Play.