13 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens jaarlijkse lintjesregen

Dertien inwoners van onze gemeente hebben vrijdag 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd, omdat zij zichzelf lang en op een bijzondere manier voor de samenleving hebben ingezet. Burgemeester Jan de Boer reikte de lintjes samen met zijn felicitaties uit in de stadshal van Theater de Kampanje.

De volgende personen kregen een Koninklijke onderscheiding:

01. De heer P.F. (Piet) Bras

Hij is sinds 1977 vrijwilliger bij de Helderse ChristenUnie-afdeling (en voorgangers) in de rol van secretaris. Bras zet zich sterk in rond verkiezingen en leidt gebedssamenkomsten. Van 2011 tot en met 2018 was hij secretaris van het provinciaal bestuur van de ChristenUnie in Noord-Holland. In aanloop naar verkiezingen verzorgde hij kandidatenlijsten, maakte hij deel uit van de commissie die gesprekken voerde met kandidaatsraadsleden en regelde hij vergaderingen. Sinds 1993 werkt hij als vrijwilliger bij de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder en doet hij dienst als redacteur van het maandblad. Hij organiseert ook activiteiten en nodigt sprekers uit.

02. Mevrouw J. (Jill) Voysey

Sinds 1978 vrijwilliger voor verschillende organisaties; regelmatig bij meerdere tegelijk. Ze begon als secretaris van ‘Streven naar Beter Leven’ en lees- en hulpmoeder bij basisschool De Vijf Hoeven. Later werd ze ‘uitleenvrijwilliger’ en medeorganisator van activiteiten bij de Stichting Speelotheken Den Helder, opnieuw hulpmoeder bij basisschool ’t Tuselant, vrijwilliger bij de Stichting de Sporthal Sportlaan, lid van de ouderraad van de school ‘t Zwet en vrijwilliger bij het Inloophuis Den Helder. In de laatste jaren was Voysey oprichter, voorzitter en secretaris van de Stichting Weggeefwinkel Overvloed en initiatiefnemer en vrijwilliger bij de Tuin van Overvloed, een ‘weggeeftuin’. Tot slot is ze sinds 2019 vrijwilliger en penningmeester bij Het FUNdament, waar zij in de moestuin, pluktuin en stiltetuin werkt, onder andere workshops organiseert en aanspreekpunt voor de deelnemers is.

03. De heer K.J. (Karel) Budde

Was tot en met 1985 werkzaam bij de Koninklijke Marine als luitenant-ter-zee der 2e klasse. In die tijd was hij ook vrijwilliger, bestuurslid en vicevoorzitter bij de Marine Watersport Vereniging. In de jaren 90 was hij medeoprichter en secretaris van de Oudgediende Vereniging van de Bewapening Werkplaatsen der Marine, vrijwilliger bij en oprichter van de Traditiekamer Bewapening Werkplaatsen der Marine (nu onderdeel van het Marinemuseum) en medeorganisator van de festiviteiten rond het jubileum van Bewapening Werkplaatsen der Marine. Van 1999 tot en met 2011 werkte Budde bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Op dit moment is hij vrijwilliger bij Stichting Present (onder andere als reparateur van kapotte elektrische apparaten en klokken), bij Stichting Omring (als filmoperator en -programmeur voor filmavonden) en bij basisschool Floriant (als klokkenmaker en restaurateur van het uurwerk van de torenklok).

04. De heer J. (Hans) Verhoef

Van 1989 tot en met 2017 was hij oprichter en voorzitter van de windmolenvereniging De Eendracht en nog is hij een betrokken lid. Sinds 1997 bekleedt hij functies binnen D66, waaronder als commissie- en gemeenteraadslid. In 2002 richtte Verhoef de Helderse Molenstichting ‘De Onderneming’ op met als doel om in Den Helder een molen te realiseren. Na jaren inzet is dat gelukt. Sinds 2011 is hij voorzitter van het internationale evenement Racing Aeolus: een competitie tussen door wind aangedreven voertuigen, gemaakt door studenten uit binnen- en buitenland. Hij was van 2013 tot en met 2023 oprichter en voorzitter van het ‘Huis van de Wind’: een stichting die zich inzet op het gebied van wind, windenergie en duurzaamheid. Ook is hij van 2015 tot op dit moment diaken van de Protestantse Gemeente Den Helder.

05. Mevrouw E. (Edith) Woudstra-Meijboom

Sinds 1991 is zij mantelzorger voor familie, vrienden en anderen die hulp nodig hebben. Zo heeft ze haar man verzorgd en is ze steun en toeverlaat voor haar dochter. Maar ze heeft er ook voor gezorgd dat de beste vriend van haar man zijn wens in vervulling kon laten gaan door hem, toen hij ziek was, tijdens een cruise wekenlang 24 uur per dag te verzorgen. Ze bood mantelzorg aan een ziek persoon, zodat diens partner op vakantie kon. Woudstra-Meijboom brengt mensen naar ziekenhuisafspraken of naar de kapper en kookt voor (eenzame) mensen. Vanaf 1995 is zij vrijwilliger bij de ziekenhuiskerk van Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder, waar ze patiënten uitnodigt voor de zondagsdienst, ophaalt, (medisch) helpt tijdens de dienst en weer terugbrengt naar hun kamer. Sinds 2020 is zij zorgvrijwilliger bij Hospice Zorg Den Helder.

06. De heer H. C. (Henk) van de Burg

Van 1986 tot en met 2000 was hij penningmeester bij de Brandweer Sportbond Nederland, afdeling veldvoetbal. Daarnaast was hij voorzitter van het zaalvoetbal. Brandweer Sportbond Nederland maakt het mogelijk dat sportevenementen die door het brandweerpersoneel worden opgezet financieel worden ondersteund. Sinds 2000 is Van de Burg bestuurslid. Hij vindt het belangrijk dat het brandweerpersoneel het werk goed kan uitvoeren. Hierbij is fit en gezond zijn essentieel en hij zet zich hier dan ook voor in. Verder heeft hij de promotie van de Brandweer Sportbond Nederland richting de Veiligheidsregio’s gedaan.

07. De heer J. P. (Peter) Slijkhuis

Van 1964 tot heden is hij vrijwilliger bij buurthuis MFC West End. In 1969 had hij een actieve rol bij de totstandkoming van het gebouw waar het buurthuis nu is gevestigd. Hij organiseerde filmavonden, was betrokken bij de huttenbouwweek voor kinderen, was lid van de onderhoudsploeg en organiseerde tal van activiteiten. Slijkhuis is ook medeoprichter van het jeugdbestuur. Tot 1976 was hij jeugdbestuurslid, in de periode 1971-1976 bestuurslid, en vanaf 1976 is hij lid van de kascontrolecommissie. Samen met negen andere buurthuizen is MFC West End onderdeel van ‘Het Buurtcollectief’. Dit collectief richt zich op de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijk Nieuw Den Helder-West. Het buurthuis draait volledig op vrijwilligers en valt niet onder een welzijnsorganisatie.

08. Mevrouw J. F. (Joyce) Mosk-Voogt

Zij is sinds 2006 vrijwilliger bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Daar zet ze zich in als gastvrouw, baliemedewerker, verzorgt ze rondleidingen en ondersteunt ze bij evenementen. Van 2007 tot en met nu is zij vrijwilliger bij Humanitas/Home-Start. Zij begeleidt en ondersteunt in deze functie gezinnen met een migratieachtergrond. Mosk is sinds 2012 vrijwilliger bij het botanisch kassencomplex Hortus Overzee. Ook is zij van 2016 tot op heden vrijwilliger bij de Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder. Zij is daar gastvrouw en begeleidt patiënten naar de juiste afdeling. Daarnaast is ze vanaf 2016 vrijwilliger bij Stichting Nautische Monumenten. Ze is gastvrouw en verzorgt de horeca. Tot slot zet ze zich in voor het stembureau.

09. De heer A.B. (André) Rodewijk

Sinds 1964 is hij vrijwilliger en bestuurslid/vicevoorzitter bij buurthuis MFC West End. Rodewijk verzorgt daar, al sinds de jaren zestig, het onderhoud van het gebouw. Ook is hij de barbeheerder en helpt hij bij de organisatie van activiteiten, waaronder de Sinterklaasviering en de bingoavond. Hij koopt de prijzen in en verzorgt de inzameling van het oud papier. Ook was hij lid van het jeugdbestuur.

10. Mevrouw M.A. (Melany) Tegelberg-Hart

Is vanaf 2006 vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting De Orangerie. Zij werkt mee aan het steeds aantrekkelijker maken van het botanisch kassencomplex ‘Hortus Overzee’. De Japanse tuin heeft haar speciale aandacht. Zo heeft zij een band opgebouwd met de Nederlandse-Japanse gemeenschap en de Japanse ambassade. De tuin wordt gezien als Japans cultureel erfgoed. Zij organiseert de jaarlijkse komst van de Japanse ambassadeur. Daarnaast is zij sinds 2014 mede-initiatiefnemer en lid van de commissie Rondje Cultuur Huisduinen. Van 2015 tot en met 2020 nam zij deel aan de werkgroep ‘Omgevingsvisie Huisduinen’, een pilotproject in Noord-Holland. Vanuit deze omgevingsvisie is gestart met de herinrichting van het dorpsplein. Ook is zij betrokken bij de organisatie van andere activiteiten, zoals het kerstdorp Huisduinen.

11. De heer J.C. (Jaap) Booij

Hij was van 1975 tot en met 1995 vrijwilliger bij de Waddenvereniging, werkgroep Den Helder. Het doel was om het waddengebied onder de aandacht te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Ook werden lesprogramma’s ontwikkeld voor het onderwijs. De werkgroepleden gaven deze lessen. In het huis van het echtpaar Booij vonden alle vergaderingen plaats. Van 1995 tot en met 2023 was hij vrijwilliger bij de Waddenvereniging/Landschap Noord-Holland. Na het stoppen van Waddenverenigingwerkgroep Den Helder, wilde het echtpaar Booij graag een vaste locatie van waaruit wad-excursies konden plaatsvinden. Dit werd Natuurinformatiecentrum Balgzand ’t Kuitje. Sinds 2015 is Booij vrijwilliger bij het gemeentearchief Zaanstad. Hij hielp mee om meer dan een miljoen namen van vroegere Zaankanters digitaal vindbaar te maken in oude bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand.

12. Mevrouw J. (Joke) Booij-Snoek

Was van 1975 tot en met 1995 vrijwilliger bij de Waddenvereniging, werkgroep Den Helder. Het doel was om het waddengebied onder de aandacht te brengen voor een zo breed mogelijk publiek. Ook werden lesprogramma’s ontwikkeld voor het onderwijs. De werkgroepleden gaven deze lessen. In het huis van het echtpaar Booij vonden alle vergaderingen plaats. Van 1995 tot en met 2023 was zij vrijwilliger bij de Waddenvereniging/Landschap Noord-Holland. Na het stoppen van Waddenverenigingwerkgroep Den Helder, wilde het echtpaar Booij graag een vaste locatie van waaruit wad-excursies konden plaatsvinden. Dit werd Natuurinformatiecentrum Balgzand ’t Kuitje.

13. De heer J. (Ed) Smit

Van 1975 tot op heden is hij voorzitter/secretaris en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging St. Bernard. Als voorzitter heeft hij leiding aan vergaderingen gegeven en als secretaris is hij verantwoordelijk geweest voor administratieve- en secretariële werkzaamheden. Hij zorgt voor het aanvullen van de verbandtassen en de inkoop van de verbandmiddelen. Ook is hij hulpverlener bij evenementen. Van 1998 tot op heden is hij voorzitter/secretaris van de Hoofdkwartieren van de Sint en Kerstman Den Helder. Hij is (hulp)sinterklaas en kerstman, waaronder bij Zorggroep Tellus, en hij coördineert de chauffeurs. Van 2016 tot en met 2019 was hij voorzitter van Stichting Avondvierdaagse Den Helder. Smit was marsleider en coördinator van de verkeersregelaars, EHBO-posten en medevrijwilligers. Hij zorgde ervoor dat alle wandelaars na afloop weer bij de finish kwamen.

lintjesregen 1

lintjesregen 2

lintjesregen 3

lintjesregen 4

lintjesregen 5

lintjesregen 6

lintjesregen 7

lintjesregen 8 

Foto Lintjesregen 2024

Foto’s Red Mouse