Model Veiligheidsplan versie 2.0

Afbeelding 1Afbeelding 2

Logo gemeente


Veiligheidsplan EvenementenAfbeelding 3Naam evenement

Datum evenement       
U vraagt bij de gemeente een evenement aan, waarvan de classificatie moet worden gesteld op tenminste een aandacht evenement. Dat betekent dat u onderstaand veiligheidsplan dient in te vullen.

Sommige vragen in dit plan zijn wellicht ook al in de aanvraag gesteld. Aangezien de hulpdiensten: brandweer, politie en GHOR, bij hun beoordeling/advisering in principe niet uitgaan van de aanvraag, maar altijd van het onderstaande multidisciplinaire veiligheidsplan dient u deze ook in te vullen.

Om het u echter iets eenvoudiger te maken, treft u hieronder een checklist aan, waarop door de gemeente is aangegeven welke vragen in het plan u, welke in het belang zijn van het door u te organiseren evenement, zeker dient in te vullen en welke bijlagen u samen met dit plan dient in te leveren.


De checklist


Te beantwoorden vragen: Mee te leveren bijlagen/documenten:

01. Algemene gegevens

Volledig programma

02. Programma

Plattegrond op basis van Google Maps

van het terrein; de tent of anders

van de omgeving (aanrijdroutes e.d.)

03. E.H.B.O.

Hekken en/of barriers plan

04. Sanitaire voorzieningen

Opstellings- / stoelenplan

05. Brandveiligheid

Vervoersplan

06. Vuurwerk

Communicatie (verbindings) schema

07. Beveiliging

Ontruimingsplan

08. Horecavoorzieningen

Op- en afbouwschema’s

09. Alcohol en drugs

Bewakingsschema (indeling beveiligers)

10Hekken en barriers

Huisregels

11. Verkeer en verkeersmaatregelen

Lijst met belangrijke adressen / telefoonnummers

12. Opstellingsplan / stoelenplan

Reinigingsschema toiletten / douches e.d.

13. Ontruiming

Andere relevante informatie

14. Plattegrond evenemententerrein

Tentcertificaten

15. Coördinatie en communicatie

Legionella keuringscertificaat (eventueel achteraf als keuring nog moet plaatsvinden)

16. Vervoersplan

Overzicht verkeersregelaars

17. Openbaar vervoer


18. Uitwerking scenario’s

Massale vechtpartij

Paniek in menigte

Extreme weersomstandigheden

Uitvallen openbaar vervoer

Explosie / brand

Gezondheid en hygiëne

Maatregelen bij calamiteiten

Andere ongevalscenario’s


Het Veiligheidsplan: (Lees vóór invulling eerst aandachtig de bijgevoegde handleiding behorende bij dit veiligheidsplan. U vult alleen die vragen in, die echt op uw evenement van toepassing zijn)


U kunt uw informatie en/of antwoorden kwijt op de grijze vlakken die bij de vragen staan.


Beschrijving van het evenement (zie toelichting in handleiding, blz. 2 onder 1. "Inleiding")


01. Algemene gegevens

Naam evenement

     

Naam organisatie

     

Naam contactpersoon van de organisatie

     

Mobiel nummer aanspreekbare contactpersoon tijdens evenement

Tel. 06      

Locatie evenement

     

Korte omschrijving

evenement

     


Betalende bezoekers: ja nee

Verwacht totaal aantal bezoekers en op hoogtepunt

Totaal:       personen; tegelijkertijd:       personen

Publieksprofiel (soort publiek/doelgroep)

     

Indicatie leeftijd bezoekers

     

Organisatieprofiel (organisatievorm)

Professioneel ja nee

Vrijwilligers ja nee

Aantal professionals       pers. Aantal vrijwilligers       pers.

Betreft het een jaarlijks/periodiek terugkerend evenement

Ja Nee

Zijn er evaluatie/verbeterpunten uit het verleden te noemen; zo ja welke

Ja Nee

Welke:      02. Programma (zie handleiding, blz. 4 onder 3. "Programma")

Starttijd programma:

      uur

Eindtijd programma:

      uur

Startdatum en tijd opbouw en afbouw

Opbouw:      -     –20         uur

Afbouw:      -     –20         uur

Sluit bij: het programma als bijlage 1 van dit veiligheidsplan

Programma bijgesloten Ja Nee


03. EHBO (zie handleiding, blz. 4 onder 4.1 "EHBO")

Naam EHBO organisatie

     

Aantal EHBO’ers

      personen, waarvan       personen met EHBD (kennis drugsgebruik)

Contactpersoon

Naam:      

Mobiele telefoon: 06      

Aantal EHBO-posten

(aangeven op plattegrond)

      post(en)

Is een stand-by ambulance benodigd

Ja Nee

Van       uur tot       uur


04. Sanitaire voorzieningen (zie handleiding, blz. 5 onder 4.2 "Sanitaire voorzieningen" en bijlage 2)

Aantal toiletten

dames:       sts. heren:       sts.

Aantal plaskruizen

      sts.

Aantal invalidentoiletten

      sts.

Aantal handenwasgelegenheden

      sts.

Tijdelijke (drink) watervoorzieningen

Aanwezig: Ja       sts. Nee

Soort (drink) watervoorziening

Waterput / openbare brandkraan / bestaande hoofdkraan PWN / watertank (weghalen wat niet van toepassing is)

Andere (tijdelijke) watervoorzieningen

     

(Benoem hier de eventuele andere bron, zoals bijv. douche/zwembad/fontein e.d.)

Voldoet aan NEN norm 1006 (Legionella)

Ja Nee

Datum keuring:      


05. Brandveiligheid (zie handleiding, blz. 5 onder 4.3 "Brandveiligheid" en bijlage 1)

Maakt organisatie gebruik van hiernaast genoemde onderwerpen (doorhalen indien niet van toepassing)

Gasflessen Tenten

Barbecues Kramen

Ballonnen Plaatsing van objecten

Bakken en braden Brandbare materialen


Wordt er gebruik gemaakt van aggregaten

Ja Nee Aantal:       sts.

Locatie(s):      

Wordt er gebruik gemaakt van (gediplomeerde) brandwachten


Ja Nee

Aantal       brandwachten


06. Vuurwerk (zie handleiding, blz 6 onder 4.4 "Vuurwerk")

Wordt er tijdens het evenement vuurwerk afgestoken:

Ja Nee

Tijdstip:       uur Duur:       minuten

Gegevens + telefoonnummer bedrijf


     

Toepassingsvergunning

Ja Nee

Registratienummer:      


07. Beveiliging (zie handleiding, blz. 6 onder 4.5 "Beveiliging")

Naam beveiligingsbedrijf

     

Telefoonnummer

     

Veiligheidscoördinator/

crisismanager tijdens evenement

Naam:      

Mobiele telefoon:      

Aantal Event Security Officers (in bezit van E.S.O./grijze pas)

     personen (aanwezige beveiligers dienen hun pas tijdens het evenement op

aanvraag te kunnen tonen!)

Tijdstip aanvang en vertrek officers

Aanwezig       uur; Vertrek       uur

Bewakingsschema

Aanwezig: Ja Nee

Zijn/worden er camera’s geplaatst

Ja Nee


Zijn er huisregels opgesteld en duidelijk zichtbaar opgehangen


Ja Nee

Waarom niet:      

Is (extra) politie inzet vereist


Ja Nee

Reden

     


08. Horecavoorzieningen (zie handleiding,blz. 7 onder 4.8 "Horeca" en bijlage 2)

Worden er vormen van eet- of drinkwaar verkocht / aangeboden


Ja Nee

Soort:      

Persoonsgegevens cateraar

     

Is in het bezit van diploma Sociale Hygiëne

Ja Nee

Registratienummer:       

Cateraar maakt gebruik van horecawagens, kramen o.d.


Ja Nee

Openingstijd bars:

Alcoholbars       uur

Overige bars       uur

Sluitingstijd bars:

Alcoholbars       uur

Overige bars       uur


09. Alcohol en drugs (zie handleiding,blz. 7 onder 4.7 "Alcohol en drugs")

Wordt er tijdens het evenement zwak alcoholische drank verkocht/aangeboden


Ja Nee Verkocht / gratis aangeboden

(weghalen wat niet van toepassing is)

Welke maatregelen neemt u om alcoholgebruik onder 18 jaar te voorkomen

     

Welke maatregelen neemt u om bezoekers die onder invloed van alcohol zijn bij de ingang te weren

     

Welke maatregelen neemt u wanneer op het terrein door bezoekers overmatig alcohol is gebruikt

     


Welke maatregelen neemt u om bezoekers die zwaar onder invloed van alcohol zijn van het terrein te verwijderen

     

Welke maatregelen heeft u genomen tegen het dealen, in het bezit hebben en/of gebruiken van drugs voor of tijdens het evenement

     

Welke maatregelen neemt u om bezoekers die onder invloed van drugs zijn bij de ingang te weren

     

Welke maatregelen neemt u om bezoekers die onder invloed van drugs zijn van het terrein te verwijderen

     


10.Hekken en barriers (zie handleiding, blz. 7 onder 4.9 "Hekken en barrières")

Sluit bij: het hekkenplan, opgenomen als bijlage 3 van dit veiligheidsplan


Hekkenplan bijgevoegd: Ja Nee

Wordt er gebruik gemaakt van dranghekken van de gemeente


Dranghekken aangevraagd: Ja Nee

Aantal:      

Is er sprake van overnachting

Ja Nee

Waar:      

Welke maatregelen zijn hiervoor genomen

     


11. Verkeer en verkeersregelaars (zie handleiding, blz. 7 onder 4.10 "Verkeersregelaars")

Dienen er wegen te worden afgesloten

Ja Nee

Welke:      

Afsluittijden:      

Zijn er ontheffingen (bijv. taxi; bus e.d.)

     

Zijn er verkeers- / verwijzingsborden van de gemeente nodig

Ja Nee

Locatie 1:      

Locatie 2:      

Locatie 3:      

Hoe is de bereikbaarheid hulpverleningsdiensten geregeld


     

Zijn er taxistand-plaatsen gepland

Ja Nee

Locatie:      

Zijn er parkeerplaatsen

Ja Nee

Locatie 1:      

Locatie 2:      

Worden er bij het evenement gediplomeerde verkeersregelaars ingezetJa Nee Zo ja, aantal:       sts.

Is er ten behoeve van hen een aansprakelijk-heidsverzekering afgesloten

Ja Nee


Polisnummer:      

Maatschappij:      


12. Opstellingsplan / Stoelenplan

Sluit bij: het opstellings- / stoelenplan als bijlage 4 van dit veiligheidsplan


Stoelenplan aanwezig: Ja Nee


13. Ontruiming (zie handleiding, blz. 8 onder 4.12 "Ontruiming")

Heeft u een algeheel ontruimingsplan? Sluit bij als bijlage 7 van dit veiligheidsplan


Ontruimingsplan aanwezig/bijgevoegd: Ja Nee

Heeft u een noodplan in geval van ongeregeld-heden opgesteld

Ja Nee

Waarom niet:      

Geef de vluchtroute van het publiek aan

     

Geef de aan-/afvoer- route en entree hulp-verleningsdiensten aan

Routes:       (deze routes dienen ook te worden aangegeven op een plattegrond

van Google Maps)


Ingang terrein/ruimte:      

Opstelplaats hulpverleningsdiensten

      (deze opstelplaats dient ook te worden aangegeven op een plattegrond

van Google Maps)

Opvanglocatie publiek

      (deze opvanglocatie bepaalt u in overleg met de gemeente en dient ook te

worden aangegeven op een plattegrond van Google Maps)
14. Plattegrond evenemententerrein (zie handleiding, blz. 8 onder 4.11 "Plattegrond evenemententerrein")

Sluit bij: de plattegrond als bijlage 2 van dit veiligheidsplan

Plattegrond bijgesloten Ja Nee


15. Coördinatie en communicatie (voeg een communicatieschema bij als bijlage 8)

Wie heeft vanuit de organisatie de coördinatie tijdens calamiteiten

     

Hoe wordt er onderling gecommuniceerd?

(verbindingsschema als bijlage aanleveren)

Telefoon:      

Portofoon:      

Anders:      


Gebruik kanalen portofoons

     

Hoe vindt de communicatie tussen organisatie/beveiliging en politie/hulpdiensten plaats


     


16. Vervoersplan

Sluit bij: vervoersplan als bijlage 5 van dit veiligheidsplan


Vervoersplan aanwezig: Ja Nee


17. Openbaar Vervoer

Is het evenement bereikbaar via het openbaar vervoer


Ja Nee

Wordt het openbaar vervoer door het evenement gestremd of anderszins belemmerd


Ja Nee

Zijn er door de maatschappij aanpassingen gedaan:


Ja Nee

Zo ja, welke:


     18. Uitwerking ongevalscenario's (zie handleiding, blz. 9 t/m 12)

Uitwerking massale vechtpartij (zie deel A,blz. 9 onder 6.1)

Hier omschrijft u en werkt u uit welke maatregelen er zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement door u zijn/worden genomen bij een massale vechtpartij:

     Uitwerking paniek in menigte (zie deel A, blz. 9 onder 6.2)

Hier omschrijft u en werkt u uit welke maatregelen er door u zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement zijn/worden genomen bij paniek in menigte:

     Uitwerking extreme weersomstandigheden

(zie deel A, blz. 9 onder 6.3 en de bijlage Gezondheid en hygiëne aan dit planHier omschrift u en werkt u uit welke maatregelen er door u zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement zijn/worden genomen bij extreme weersomstandigheden (denk aan oververhitting; onderkoeling, maar ook maatregelen bij plotselinge bliksem/storm of extreme kou):

     


Uitwerking uitvallen openbaar vervoer

(zie deel A, blz. 10 onder 6.4)
Hier omschrijft u en werkt u uit welke maatregelen er zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement door u zijn/worden genomen bij uitvallen openbaar vervoer:

     


Uitwerking explosie / brand

(zie deel A, blz. 10 onder 6.5)


Hier omschrijft u en werkt u uit welke maatregelen er zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement door u zijn/worden genomen bij brand/explosie:

     


Uitwerking gezondheid en hygiëne

(zie deel A, blz. 11 onder 6.6 en de Gezondheid en hygiëne aan dit plan)
Hier omschrijft u en werkt u uit welke maatregelen er zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement door u zijn/worden genomen bij gezondheid en hygiëne:

     


Uitwerking maatregelen bij calamiteiten

(zie deel A, blz. 11 onder 6.7)Hier omschrijft u en geeft u aan de lijst van maatregelen die zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement door u zijn/worden genomen bij calamiteiten:

     


Uitwerking andere ongevalscenario's

(zie deel A, blz. 11 onder 6.8)
Hier omschrijft u en werkt u uit om welke andere scenario's het gaat en welke maatregelen er zowel in de voorbereiding als ten tijde van het evenement door u zijn/worden genomen:

     


Bijlagen Kruis aan welke bijlagen bij dit veiligheidsplan zijn meegeleverd.

 1. Programma (zie blz. 1 onder 2)

 7. Ontruimingsplan (zie blz. 5 onder 17)

 2. Plattegrond (zie blz. 2 onder 3)

 8. Bouwschema

 3. Hekken en barriers (zie blz. 3

onder 9)

 9. Bewakingsschema

 4. Opstellings- / stoelenplan (zie blz. 4

onder 11)

 10. Huisregels

 5. Vervoersplan (zie blz. 4 onder 12)

 11. Belangrijke adressen / telefoonnummers

 6. Communicatieschema
Voor akkoord getekend:

Datum:Organisator (naam) (handtekening)
10

10