Subsidie cultuur of sociaal domein verzoek tot vaststelling

Staat er in uw subsidieverleningsbeschikking voor het afgelopen jaar dat u daarover verantwoording moet afleggen? Dan moet u voor 1 april dit jaar online een verzoek tot vaststelling indienen bij de gemeente. De gemeente controleert daarmee of uw instelling de subsidie terecht heeft gekregen en juist heeft besteed.

Let op! De verantwoordingsvoorwaarden voor de subsidie kunnen verschillen. Kijk daarom altijd in uw subsidieverleningsbeschikking wanneer en op welke manier u een verzoek tot vaststelling moet indienen.

Nodig bij het indienen

Een penningmeester, voorzitter of secretaris van het bestuur of (vertegenwoordiger van) de bestuurder/directeur van uw instelling moet het verzoek indienen.

Tijdens het indienen moet u de volgende bijlagen digitaal opsturen:

  • als uw organisatie verplicht is die te maken: de jaarrekening van het afgelopen jaar. Anders een financieel verslag over het afgelopen jaar. Hieruit moet blijken of de subsidie besteed is aan het doel waarvoor uw organisatie deze heeft ontvangen. Deze moet u voor 1 april indienen.
  • een inhoudelijk verslag over het afgelopen jaar. Hieruit moet blijken of de afgesproken resultaten zijn bereikt. Mogelijk is de jaarrekening al voldoende.
  • in de subsidieverleningsbeschikking staat aangegeven of u een verklaring van een accountant moet indienen en zo ja, voor welke datum.. Deze verklaring kan onderdeel zijn van de jaarrekening.
  • als de statuten sinds de laatste aanvraag gewijzigd zijn: de statuten.

Direct regelen

Als u dit regelt met eHerkenning, hoeft u minder gegevens in te vullen.

Indienen met eHerkenning

Indienen zonder inloggen