Subsidie cultuur of sociaal domein verzoek tot vaststelling

Heeft uw instelling vorig jaar van de gemeente meer dan € 5.000,- subsidie ontvangen? Dan moet u voor 1 april dit jaar online een verzoek tot vaststelling indienen bij de gemeente. De gemeente controleert daarmee of uw instelling de subsidie terecht heeft gekregen en juist heeft besteed.

Nodig bij het indienen

Een penningmeester, voorzitter of secretaris van het bestuur of (vertegenwoordiger van) de bestuurder/directeur van uw instelling moet het verzoek indienen.

Tijdens het indienen moet u de volgende bijlagen digitaal opsturen:

  • als uw organisatie verplicht is die te maken: de jaarrekening van het afgelopen jaar. Anders een financieel verslag over het afgelopen jaar. Hieruit moet blijken of de subsidie besteed is aan het doel waarvoor uw organisatie deze heeft ontvangen. Deze moet u voor 1 april indienen.
  • een inhoudelijk verslag over het afgelopen jaar. Hieruit moet blijken of de afgesproken resultaten zijn bereikt. Mogelijk is de jaarrekening al voldoende. Deze moet u voor 1 april indienen.
  • als uw instelling meer dan € 50.000,- subsidie kreeg: controleverklaring van een accountant. Deze moet u voor 1 juni indienen. Deze verklaring kan onderdeel zijn van de jaarrekening.
  • als de statuten sinds de laatste aanvraag gewijzigd zijn: de statuten. Deze moet u voor 1 april indienen.

Direct regelen

Als u dit regelt met eHerkenning, hoeft u minder gegevens in te vullen.

Indienen met eHerkenning

Indienen zonder inloggen