Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Ook kan uw online aanvraag of melding vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Subsidie cultuur of sociaal domein tussenrapportage

Ontvangt u dit jaar subsidie voor cultuur of het sociaal domein van de gemeente? En moet u over die subsidie tussentijds rapporteren? Dan moet u een tussenrapportage indienen. Hierin legt u tussentijds verantwoording af over de tot dan toe verrichte activiteiten, resultaten en effecten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. En welke activiteiten, resultaten en effecten u nog verwacht te behalen in de subsidieperiode, en welke uitgaven en inkomsten u voor de subsidieperiode nog verwacht.

Nodig bij het indienen

  • Inhoudelijke tussenrapportage. De stand van zaken van de te behalen activiteiten, resultaten en effecten zoals genoemd in de subsidieverlening.
  • De financiële stand van zaken en een vooruitblik voor het resterende deel van de subsidieperiode.
  • Als de statuten gewijzigd zijn na de laatste subsidieaanvraag: de statuten

Direct regelen

Indienen met eHerkenning

Indienen zonder inloggen