Subsidie cultuur of sociaal domein tussenrapportage

Ontvangt u dit jaar subsidie voor cultuur of het sociaal domein van de gemeente? Dan moet u een tussenrapportage indienen. Hierin geeft u aan of de afgesproken doelen zijn behaald. En welke resultaten u nog verwacht te behalen in de subsidieperiode.

Nodig bij het indienen

  • Inhoudelijke tussenrapportage. De stand van zaken van de te behalen resultaten zoals genoemd in de subsidieverlening.
  • Indien het in uw beschikking staat aangegeven, een financiële tussenrapportage. De financiële stand van zaken en een vooruitblik voor het resterende deel van de subsidieperiode.
  • Als de statuten gewijzigd zijn na de laatste subsidieaanvraag: de statuten

Direct regelen

Indienen met eHerkenning

Indienen zonder inloggen