Subsidie cultuur of sociaal domein tussenrapportage

Ontvangt u dit jaar subsidie voor cultuur of het sociaal domein van de gemeente? En moet u over die subsidie tussentijds rapporteren? Dan moet u een tussenrapportage indienen. Hierin legt u tussentijds verantwoording af over de tot dan toe verrichte activiteiten, resultaten en effecten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. En welke activiteiten, resultaten en effecten u nog verwacht te behalen in de subsidieperiode, en welke uitgaven en inkomsten u voor de subsidieperiode nog verwacht.

Nodig bij het indienen

  • Inhoudelijke tussenrapportage. De stand van zaken van de te behalen activiteiten, resultaten en effecten zoals genoemd in de subsidieverlening.
  • De financiële stand van zaken en een vooruitblik voor het resterende deel van de subsidieperiode.
  • Als de statuten gewijzigd zijn na de laatste subsidieaanvraag: de statuten

Direct regelen

Indienen met eHerkenning

Indienen zonder inloggen