Subsidie cultuur of sociaal domein aanvragen

Culturele organisaties of zorginstellingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Wilt u de subsidie volgend jaar ontvangen? Vraag dan voor 1 juli van dit jaar de subsidie aan. U kunt dit hieronder eenvoudig online regelen.

Wie kan de subsidie voor cultuur of zorg aanvragen?

De volgende personen van uw instelling of organisatie kunnen de subsidie aanvragen:

 • de penningmeester
 • de voorzitter of secretaris van het bestuur
 • (vertegenwoordiger van) de bestuurder of directeur

Nodig bij het aanvragen

U heeft de volgende bijlagen nodig bij uw aanvraag:

 • Beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • De doelen, resultaten en effecten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.
 • Begroting en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten (het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan).
 • Als u voor het eerst een subsidie aanvraagt en dit meer dan € 50.000,- is: de jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar.
 • Een overzicht stand van zaken van de reserves
 • Als u voor het eerst een subsidie aanvraagt: de statuten
 • Als de statuten gewijzigd zijn na de vorige subsidieaanvraag: de statuten
 • Als uw organisatie op welke manier dan ook een economische activiteit uitoefent: (Een economische activiteit is bijvoorbeeld het verhuren van vergaderruimte of het verkopen van producten.)
  1. Een overzicht van iedere vorm van ondersteuning die uw organisatie krijgt van de overheid (geld, goederen of diensten) voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
  2. Een de-minimisverklaring zoals bedoeld in de-minimisverordening van de Europese Commissie. Daarmee verklaart uw organisatie dat met de subsidieverstrekking de drempelwaarde voor overheidssteun niet wordt overschreden. Op de website van Europa Decentraal vindt u meer informatie over de de-minimisverklaring en een voorbeeldverklaring.

Heeft u nu niet alle documenten?

Heeft u nog niet alle documenten? U kunt ze ook na uw aanvraag digitaal opsturen. U kunt dit aangeven als u de subsidie aanvraagt. U moet de documenten wel vóór 1 juli aanleveren. Als dit voor 1 juli echt niet mogelijk is, moet u bij het college om uitstel vragen. Bel in dat geval voor meer informatie naar telefoonnummer 14 0223.

Direct regelen

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen zonder inloggen

Subsidie voor evenement of sport

Wilt u voor een ander doel subsidie aanvragen? Bijvoorbeeld voor uw sportvereniging of een evenement dat u organiseert? Vraag de subsidie dan aan op een van de volgende pagina’s: