Subsidie cultuur of sociaal domein

Culturele organisaties of zorginstellingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen.