Watervergunning

De Waterwet stelt eisen aan activiteiten in het watersysteem. Voor veel activiteiten kunt u volstaan met het indienen van een melding en het volgen van algemene regels uit de keur. Er zijn ook activiteiten waarvoor een melding niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Voor informatie, een vergunningcheck, het melden van een activiteit of het aanvragen van een vergunning met betrekking tot het aanleggen of veranderen van het watersysteem verwijzen wij u naar de website van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Let op dat u bij het aanvragen van een vergunning het vinkje 'waterstaatswerk' aanvinkt. Vinkt u het vinkje 'waterstaatswerken' niet aan? Dan komt de vergunningaanvraag niet bij het hoogheemraadschap terecht.