Snelserviceformule omgevingsvergunning

Voor sommige bouwwerken kan de gemeente de vergunning binnen 10 werkdagen afgeven. Dat heet de snelserviceformule.

Welke omgevingsvergunning met snelserviceformule?

U kunt een omgevingsvergunning volgens de snelserviceformule aanvragen voor:

 • erfafscheidingen (bijvoorbeeld een schutting)
 • bijbehorende bouwwerken bij woningen, zoals bergingen en garages, tuinhuisjes en overkappingen
 • dakkapellen
 • dakopbouw
 • reclameborden aan de gevel

Voorwaarden

Een omgevingsvergunning volgens de snelserviceformule is mogelijk als uw bouwplan aan deze voorwaarden voldoet:

 • U heeft alleen een omgevingsvergunning voor bouwen en/of reclame nodig.
 • Uw plan past binnen het bestemmingsplan. Dit kunt u controleren op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • U bouwt niet aan een monument of in beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • Uw plan past binnen de criteria van de welstandsnota.
 • Bij reclame: het gaat om een reclamebord aan de gevel. En het reclamebord past binnen het reclamebeleid van de gemeente Den Helder.
 • Uw aanvraag is compleet.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de bouwsom van uw project. Meer informatie vindt u in de legesverordening.

Nodig bij de aanvraag

Bij de aanvraag heeft u de volgende bijlagen nodig:

 • Bouwtekeningen, op schaal en voorzien van maatvoering (lengte, breedte en hoogte):
  • plattegronden, bestaand en nieuw
  • situatietekening met daarop de locatie van het bouwwerk inclusief maatvoering tot de erfgrens
  • aanzichten van de gevel(s), bestaand en nieuw
  • doorsneden, bestaand en nieuw
 • foto’s bestaande situatie

Aanvragen

U kunt op de volgende manier gebruikmaken van de snelserviceformule:

 1. Vraag een omgevingsvergunning aan op het omgevingsloket.
 2. Geef in het aanvraagformulier bij het invulveld “Opmerking” aan dat u gebruik wilt maken van de snelserviceformule.

Omgevingsvergunning aanvragen

Na uw aanvraag

 • Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de omgevingsvergunning binnen 10 werkdagen.
 • Ontbreken er bijlagen? Dan stuurt de gemeente u hierover een bericht. De termijn van 10 werkdagen begint als uw aanvraag compleet is.
 • Als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, stuurt de gemeente u hierover een bericht. Uw aanvraag wordt dan behandeld als een normale omgevingsvergunning. De procedure daarvoor duurt maximaal 8 weken.

Waarom versnelt de gemeente de procedure?

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 gaan al deze regels samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet maakt het eenvoudiger om een activiteit of project op te starten in de leefomgeving. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor het verbouwen van uw woning of het starten van een onderneming. Er is dan nog maar één wet, één loket en één procedure.

Vragen?

Stuur een bericht met het contactformulier. Of bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.45 tot 11.45 uur).