Principeverzoek en tafels

Past uw planvoornemen niet binnen het omgevingsplan? Bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de bouw- of gebruiksregels? Dan kunt u een principeverzoek indienen. De gemeente onderzoekt dan of in uw geval een uitzondering mogelijk is.

Wat is een principeverzoek?

Met een principeverzoek wordt onderzocht of een plan, dat niet binnen de regels van het omgevingsplan, past een kans van slagen heeft. Bij een principeverzoek worden plannen met een geringe impact behandeld, waarbij op zaken zoals stedenbouw, verkeer, planologie en eventueel andere aspecten beoordeeld.

Wat moet ervoor aangeleverd worden?

Stuur de documenten op naar vergunningen@denhelder.nl.

Afhandeling

De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken advies te geven op het principeverzoek.

Kosten

€ 140,90 voor het in behandeling nemen van een principeverzoek                                                   

Als u binnen één jaar na een positief advies van het principeverzoek een omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten in mindering gebracht op de kosten van een omgevingsvergunning.

Wat is een intake-/omgevingstafel?

Als blijkt dat het verzoek een behoorlijke ruimtelijke impact heeft of anderszins complex is (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige herinrichting van het gebied of een bouwplan met bepaalde milieueisen), is het mogelijk om het verzoek door middel van intake-/omgevingstafel in behandeling te nemen. Wij zullen als Gemeente Den Helder dan contact opnemen, omdat er dan geen sprake meer is van een principeverzoek. Wellicht dat de indieningsvereisten voor de intake/omgevingstafel anders zijn, maar daar zullen wij dan informatie over geven.

Kosten intake-/ omgevingstafel

  • € 140,90 voor het in behandeling nemen van een intaketafel
  • € 487,60 voor het in behandeling nemen van een eenvoudige omgevingstafel (maximaal 3 adviseurs en twee overlegrondes)
  • € 975,20 voor het in behandeling nemen van een complexe omgevingstafel (meer dan 3 adviseurs en meerdere overlegrondes)

Advies

Het principeverzoek is een advies. Het is geen toestemming om het planvoornemen uit te voeren. Wilt u na het advies toestemming vragen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.