Principeverzoek

Past uw planvoornemen niet binnen het bestemmingsplan? Bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de bouw- of gebruiksregels? Dan kunt u een principeverzoek indienen. De gemeente onderzoekt dan of in uw geval een uitzondering mogelijk is.

Wat levert u aan?

Stuur de documenten op naar vergunningen@denhelder.nl.

Wat is een intake-/omgevingstafel?

Als blijkt dat het verzoek een behoorlijke ruimtelijke impact heeft of anderszins complex is (bijvoorbeeld een stedenbouwkundige herinrichting van het gebied of een bouwplan met bepaalde milieueisen), is het mogelijk om het verzoek door middel van intake-/omgevingstafel in behandeling te nemen. Wij zullen als Gemeente Den Helder dan contact opnemen, omdat er dan geen sprake meer is van een principeverzoek. Wellicht dat de indieningsvereisten voor de intake/omgevingstafel anders zijn, maar daar zullen wij dan informatie over geven.

Kosten principeverzoek en intake-/omgevingstafel

  • € 140,90 voor het in behandeling nemen van een verzoek door middel van een principeverzoek.
  • € 487,60 voor het in behandeling nemen van een verzoek door middel van een intake-/omgevingstafel.

Als u binnen één jaar na het advies van het principeverzoek of intake-/omgevingstafel een omgevingsvergunning aanvraagt, worden de kosten in mindering gebracht op de kosten van een omgevingsvergunning.

Afhandeling

De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken advies te geven op het principeverzoek.

Omgevingsvergunning aanvragen

Het principeverzoek is een advies. Het is geen toestemming om het planvoornemen uit te voeren. Wilt u na het advies toestemming vragen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.

Stuur een bericht met het contactformulier

Of bel naar telefoonnummer 14 0223 (maandag tot en met vrijdag 8.45 tot 11.45 uur).