Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 juli 2023 gaan al deze regels samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet maakt het makkelijker om een activiteit of project op te starten in de leefomgeving. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor het verbouwen van uw woning of het starten van een onderneming. Er is dan nog maar één wet, één loket en één procedure. Binnen 8 weken wordt uw aanvraag wel of niet goedgekeurd.

Eenvoudiger voor iedereen

De omgevingswet maakt meer mogelijk met minder regels. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven. In een filmpje van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op Youtube ziet u de voordelen van de omgevingswet.

Wat betekent dit voor u?

Een vergunning aanvragen wordt veel eenvoudiger. Gaat u per 1 juli 2023 iets bouwen, verbouwen of ondernemen? Dan kunt u terecht in een nieuw digitaal loket van de Rijksoverheid. In dit loket ziet u alle regels die voor uw plannen gelden. Soms kan een vergunning direct verleend worden vanuit het loket. Uw aanvraag wordt in één keer aan alle regels getoetst. U krijgt in ieder geval binnen 8 weken uw antwoord op uw aanvraag. Past uw plan eigenlijk niet in de omgeving? Dan kan de gemeente u adviseren over aanpassingen zodat uw plan toch kan worden uitgevoerd. De gemeente toets uw aanvraag aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een belangrijke onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie staat wat we op een plek in Den Helder graag willen en hoe we dat gaan bereiken. Het is één toekomstbeeld voor de hele omgeving waarin we wonen en werken. Het gaat in de omgevingsvisie bijvoorbeeld om zaken als wonen, verkeer, milieu, duurzaamheid, economie, landbouw en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie vervangt de huidige structuurvisie van de gemeente Den Helder.

In 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente Den Helder samen met inwoners omgevingsvisies gemaakt voor Huisduinen en Julianadorp. Deze ervaring gaan we gebruiken voor het maken van één omgevingsvisie voor de hele gemeente Den Helder.

Meedenken

Deze omgevingsvisie wordt opgesteld in samenwerking met de inwoners en ondernemers van Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. We vragen bijvoorbeeld wat zeker moet blijven, maar ook wat er beter kan. En waar in de toekomst er ruimte moet zijn voor wonen, verkeer, recreëren en bedrijfsontwikkeling. In 2021 en 2022 werkt de gemeente Den Helder aan de Omgevingsvisie voor Den Helder. De gemeente roept inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op om mee te praten. Op www.denhelder.nl/denhelder2040 vindt u waar en wanneer we activiteiten organiseren om met u in gesprek te gaan. Of u meldt zich aan bij ingesprek.denhelder.nl. Deze site informeert u zodra er een project in uw wijk van start gaat.

Structuurvisie

Is er voor een gebied nog geen omgevingsvisie? Dan geldt in dat gebied de Structuurvisie Den Helder 2025 (pdf).