Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Vanaf 1 januari 2024 gaan al deze regels samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze wet maakt het makkelijker om een activiteit of project op te starten in uw directe omgeving. Bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning voor het verbouwen van uw woning of het starten van een onderneming. 

Eenvoudiger voor iedereen

De omgevingswet maakt meer mogelijk met minder regels en eenvoudigere procedures. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven. In het filmpje hieronder ziet u de voordelen van de omgevingswet.

Wat betekent dit voor u?

Een vergunning aanvragen wordt eenvoudiger. Gaat u per 1 januari 2024 iets bouwen, verbouwen of ondernemen? Dan kunt u terecht bij een nieuw digitaal loket van de Rijksoverheid, het omgevingsloket. In veel gevallen krijgt u met het invullen van enkele vragen al duidelijkheid of een vergunning of melding nodig is voor uw plan. Als blijkt dat dit nodig is kunt u dit direct regelen via hetzelfde loket. U krijgt in ieder geval binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. Past uw plan eigenlijk niet in de omgeving? Dan kan de gemeente u adviseren over aanpassingen zodat uw plan toch kan worden uitgevoerd. 

Ook kunt u vaker meepraten over uw leefomgeving. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente een nieuwe visie of nieuwe regels maakt, maar ook als een medebewoner of ondernemer een groot/ingrijpend project wil realiseren dat niet binnen de regels voor het gebied past. Zo wordt uw stem gehoord bij het nemen van een besluit hierover.

Omgevingsplan en omgevingsvisie

De gemeente toetst uw aanvraag voor een project of activiteit aan het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan de juridische regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. Via het omgevingsloket kunt u vinden welke regels gelden voor een bepaalde locatie. U weet dan meteen waar u rekening mee moet houden als u een project of activiteit op deze locatie wilt starten. 

Als uw activiteit of project niet past binnen de geldende regels, bekijkt de gemeente de omgevingsvisie. Dit is de strategische langetermijnvisie voor het behoud, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Als hieruit blijkt dat er redenen zijn om van de bestaande regels af te wijken, kan uw activiteit of project misschien alsnog mogelijk worden gemaakt. De ontwerp-omgevingsvisie vindt u op www.denhelder.nl/omgevingsvisie.

Meer informatie