Omgevingsloket

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand of een activiteit op of aan een dijk? Het kan in het Omgevingsloket.

Een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met het nieuwe Omgevingsloket.

Naar het Omgevingsloket

Wat is het Omgevingsloket?

Bekijk de korte animatie hieronder voor meer informatie over het Omgevingsloket.

Meer over het Omgevingsloket

Om te kunnen werken volgens de Omgevingswet moet de overheid systemen aansluiten op onderdelen van het DSO. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening, zoals het Omgevingsloket.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Een van de onderdelen van de landelijke voorziening van het DSO is het (nieuwe) Omgevingsloket. Dit is een digitaal loket waar initiatiefnemers en betrokkenen kunnen zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie daarover samenkomt.

Via het Omgevingsloket kan het volgende geregeld worden:

  • vergunnincheck doen
  • conceptverzoek indienen
  • vergunningen aanvragen, meldingen doen en informatie sturen
  • zien welke regels gelden op een locatie. De omgevingsdocumenten die in het DSO zitten zijn daar de basis voor. Dat zijn bijvoorbeeld  omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma's.
  • in de toekomst: informatie vinden over de kwaliteit van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan informatie over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.

Het Omgevingsloket is een complex digitaal systeem met heel veel informatie. Daardoor is het niet altijd even gemakkelijk om mee te werken. Er wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren en vereenvoudigen van het systeem. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de gemeente.

Meer informatie over het omgevingsloket is te vinden op het Informatiepunt leefomgeving.

Vraag of opmerking?

Heeft u een vraag of opmerking? Neem dan contact op met de gemeente.