Natuurvergunning

Een plan waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt, kan schadelijk zijn voor natuur of milieu. Om planten, dieren, duinen en bossen te beschermen, is voor uw plan soms een vergunning Wet natuurbescherming nodig.

Vergunning nodig?

U moet eerst (laten) onderzoeken of uw plan schadelijk kan zijn voor natuur of milieu. Dit onderzoek wordt gebruikt om te toetsen of u een vergunning nodig heeft. Voor een onderzoek kunt u een ecoloog inhuren, bijvoorbeeld via Netwerk Groene Bureaus. Of kijk om een eerste indruk te krijgen op www.florafaunacheck.nl.

Kosten

Vergunning Wet natuurbescherming via de gemeente: € 154,25

Natuurvergunning aanvragen

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord behandelt de aanvragen en ontheffingen namens de Provincie voor de gemeente Den Helder. Wilt u uw plan snel uitvoeren? Vraag dan direct een natuurvergunning aan via de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De afhandeling duurt dan maximaal 13 weken. U kunt dan (als dat nodig is) een dag later bij de gemeente Den Helder apart de omgevingsvergunning aanvragen voor de overige onderdelen waar een vergunning voor aangevraagd moet worden.

Een omgevingsvergunning aanvragen + toets Wet natuurbescherming

U kunt ook een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan, waarbij de aanvraag wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. De afhandeling duurt dan 6 maanden (uitgebreide procedure). Wanneer u eerst een natuurvergunning aanvraagt bij ODNHN en daarna een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente Den Helder gaat de proceduretermijn sneller.

Handig om te weten

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Wet natuurbescherming.