Milieuvergunning

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. Wel heeft u te maken met de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit, want die gelden voor ieder bedrijf.

Afhandelen

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig heeft of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Als geen van beide nodig is weet u door middel van de check wel meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden.

Online melden of vergunning aanvragen

U kunt via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) een melding indienen.

U kunt via Omgevingsloket online een vergunning aanvragen.

Meer informatie

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord behandelt de aanvragen en meldingen voor de gemeente Den Helder. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.